Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Filologia polska

Studia na filologii polskiej to studia humanistyczne w pełnym sensie tego określenia. Umożliwiają nie tylko poznanie dziejów ojczystej literatury i języka, lecz także bogactwa polskiej kultury na tle historii i kultury europejskiej. Studia polonistyczne uczą samodzielnego myślenia, profesjonalnego odbioru dzieł sztuki literackiej, umiejętności formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych. Uzyskane umiejętności, sprawności i wiedza pozwalają absolwentowi studiów polonistycznych pełnić rolę animatora badań literaturoznawczych i językoznawczych oraz popularyzować tradycję i dziedzictwo kulturowe. Otwierają przed nim wiele możliwości znalezienia ciekawej pracy: od oświaty, poprzez placówki kulturowe, po media.

 

Nowa specjalność w ofercie filologii polskiej (s2)

Specjalność nowe edytorstwo i copywriting jest formą odpowiedzi na rozwój nowoczesnych technologii i przemiany w edytorstwie wydawniczym i naukowym oraz w mediach, ze szczególnym uwzględnieniem mediów elektronicznych. Część zajęć prowadzonych w ramach specjalności ma charakter praktyczny, umożliwia zdobycie bardzo konkretnych umiejętności z zakresu redakcji, projektowania graficznego i copywritingu. Warto podkreślić, że zajęcia są prowadzone przez praktyków, współpracujących z wydawnictwami i agencjami reklamowymi. Zajęcia prowadzone w ramach specjalności umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z procesem wydawniczym (redakcja, DTP, projektowanie graficzne), funkcjonowaniem firmy wydawniczej (organizacja pracy w wydawnictwie, promocja, współczesny rynek książki) oraz promocją i reklamą. Studia pozwalają na zdobycie umiejętności z zakresu najnowszych technologii w edytorstwie (typografia publikacji elektronicznych, elektroniczne formy promocji publikacji). Program studiów umożliwia także zdobycie umiejętności z zakresu copywritnigu: tworzenia rozwiązań inwencyjnych, wspomagających działalność w sferze publicznej – społecznej, kulturalnej, gospodarczej, politycznej; opracowywanie strategii reklamowych, przygotowywanie i tworzenie tekstów o funkcji informacyjno-reklamowej w mediach (prasa, radio, telewizja, internet).