KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Filologia polska

plany i programy studiów dla studentów rozpoczynających studia do roku akademickiego 2018/2019

plany i programy studiów dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020

plany i programy studiów dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021