Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Archiwum kół naukowych

Koło Naukowe “Dziewiętnastowieczni”
Koło Naukowe Teoretyków Literatury
Studenckie Koło Lektury Filologiczno-Filozoficznej
Młodopolskie Koło Naukowe
Koło Badaczy Polskiej Literatury Najnowszej
Koło Naukowe Italianistów
Studencki Teatr “Perpetuum mobile”
Koło Naukowe Arabistów “Zahra as-Sahra”
Koło Naukowe Studentów i Doktorantów Filologii Angielskiej ”The Spinning Globe”
Koło Badaczy Kultury Przedromantycznej
Bałkanistyczne Koło Naukowe
Klub Miłośników Bułgarii
Koło Naukowe “Evo lingua”
Koło Naukowe Fast Book
Studenckie Koło Naukowe Kulturoznawstwa
Studenckie Koło Obcokrajowców
Studenckie Koło Naukowe „Coffeewriters”
“Pieriewodka” Koło Naukowe Rosjoznawców UMK – Sekcja Translatoryczna