Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Interdyscyplinarny Zespół Badań Japonistycznych

Kierownik
dr Adam Bednarczyk
e-mail: a_bed@umk.pl

Członkowie Zespołu:
prof. dr hab. Krzysztof Stefański
dr Marcelina de Zoete-Leśniczak
dr Małgorzata Sobczyk
dr Przemysław Sztafiej
mgr Shoko Nakayama
mgr Wojciech Nowak
mgr Barbara Zaremba
lic. Toshikazu Seguchi
dr Aleksandra Jarosz
dr Aleksandra Jaworowicz-Zimny

Zadania Zespołu: