Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Zespół Badawczy – Performatyka i Studia nad Przekładem Dramatu

Kierownicy:
dr hab. Barbara Bibik, prof. UMK
e-mail: bb@umk.pl

dr hab. Artur Duda, prof. UMK
e-mail: dudaart@umk.pl

Członkowie Zespołu:
dr hab. Monika Krajewska, prof. UMK
dr hab. Anna Skubaczewska-Pniewska, prof. UMK
dr hab. Marzenna Wiśniewska, prof. UMK
dr Maciej Szatkowski

Zadania Zespołu: