Pracownicy - Wydział Humanistyczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Barbara Bibik, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Filologii Klasycznej, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: 304a
tel.: +48-56-611-3557
e-mail: bb@umk.pl

Terminy konsultacji:
W terminie 3-28 lutego konsultacje odbywają się w następujących terminach:
04.02, godz. 12.45-14.15, pok. 304a
11.02, godz. 8.30-10.00, pok. 304a
25.02, godz. 8.30-10.00, pok. 304a

Bibliografia