Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Barbara Bibik, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Filologii Klasycznej, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: 303A
tel.: +48-56-611-3570
e-mail: bb@umk.pl
ORCID: 0000-0002-6120-1792

Terminy konsultacji:
Od 21.02, w semestrze letnim, dyżur odbywa się w środy w godz. 13.15-14.15 w pok. 303a (Coll. Maius)
Dyżury w sesji letniej odbywają się: 21.06 w godz. 10.30-12.00 i 22.06 w godz. 14.00-15.00 w pok. 303a; ewentualnie on-line (Ms Teams) po wcześniejszym umówieniu.
Dyżur poza sesją: 7 lipca godz. 9.00-10.30 (pok. 303a, Coll. Maius) lub on-line (Ms Teams) po wcześniejszym umówieniu
Urlop: 14 lipca - 2 września

Zobacz profil w Bazie Wiedzy