Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Barbara Bibik, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Filologii Klasycznej, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: 304a
tel.: +48-56-611-3557
e-mail: bb@umk.pl

Terminy konsultacji:
We wrześniu konsultacje odbywają się via email lub osobiście (np. zoom, skype) po wcześniejszym umówieniu via email (adres: bb@umk.pl).
Urlop w dniach: 7 VII - 13 VII, 15 VII - 4 IX

Bibliografia