Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Interdyscyplinarny Zespół Badań nad myślą Panajotisa Kondylisa

Kierownik
dr hab. Lech Zieliński, prof. UMK
e-mail: lechziel@umk.pl

Członkowie Zespołu:
mgr Filip Olkiewicz – sekretarz
dr hab. Tomasz Waszak, prof. UMK
dr Natalia Chodorowska-Jackiewicz

Zadania Zespołu: