Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Zespół do Badań nad Akwizycją Języka Polskiego

Kierownik
dr hab. Joanna Kamper-Warejko, prof. UMK
e-mail: asiakw@umk.pl

Członkowie zespołu:
dr Małgorzata Berend
dr Krystyna Bojałkowska
dr hab. Katarzyna Dembska, prof. UMK
dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak, prof. UMK
dr Joanna Marek
dr hab. Iwona Kaproń-Charzyńska, prof. UMK

Do zadań zespołu należeć będzie: prowadzenie prac badawczych w zakresie nabywania języka polskiego jako pierwszego i uczenie (się) polszczyzny jako języka obcego w oparciu o osiągnięcia językoznawstwa, glottodydaktyki i logopedii.