Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

POSTĘPOWANIE O NADANIE STOPNIA DOKTORA – procedura obowiązująca od 1 października 2019 roku

Zasady ustalania formy i zakresu weryfikacji efektów uczenia się na 8 poziomie PRK dla kandydatów ubiegających się o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie językoznawstwo w trybie eksternistycznym

Zasady ustalania formy i zakresu weryfikacji efektów uczenia się na 8 poziomie PRK dla kandydatów ubiegających się o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie literaturoznawstwo w trybie eksternistycznym


Uchwała Nr 38 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 września 2023 r. w sprawie postępowania o nadanie stopnia doktora na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu


Regulacje prawne: