Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

POSTĘPOWANIE O NADANIE STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO – procedura obowiązująca od 1 października 2019 roku

Uchwała Nr 37 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 września 2023 r. w sprawie sposobu postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu


Zarządzenia Nr 49 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i pobierania odpłatności za przeprowadzenie postępowań o nadanie stopnia doktora lub stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
ZARZĄDZENIE Nr 76 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 23 maja 2024 r. zmieniające zarządzenie Nr 49 Rektora UMK z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i pobierania odpłatności za przeprowadzenie postępowań o nadanie stopnia doktora lub stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu


Regulacje prawne: