Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

POSTĘPOWANIE O NADANIE STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO – procedura obowiązująca od 1 października 2019 roku

Uchwała Nr 88 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie sposobu postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uchwała Nr 161 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 88 Senatu UMK z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Regulacje prawne: