Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Anna Kochanowska
adiunkt
Katedra Języków Romańskich, Instytut Językoznawstwa

pokój: C.3.15, Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-35-74
e-mail: annakochanowska@umk.pl
ORCID: 0000-0001-8737-3309

Terminy konsultacji:
Konsultacje w semestrze zimowym:
Środy 13.15-14.45W trakcie pracy zdalnej konsultacje zdalnie lub stacjonarnie (po wcześniejszym uzgodnieniu).
Link do konsultacji:
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3abf7d43a27df9411b98ea9952416befd0%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=61e4ec4a-c0de-41aa-9ec6-4408bc70ad9f&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Zobacz profil w Bazie Wiedzy