Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Anna Kochanowska
adiunkt
Katedra Języków Romańskich, Instytut Językoznawstwa

pokój: C.3.15
tel.: +48-56-611-35-74
e-mail: annakochanowska@umk.pl
ORCID: 0000-0001-8737-3309

Terminy konsultacji:
Konsultacje w semestrze zimowym:
CZWARTKI 9.45-11.15

W trakcie pracy zdalnej konsultacje ustalane indywidualnie.

Bibliografia