Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Anna Kochanowska
adiunkt
Katedra Języków Romańskich, Instytut Językoznawstwa

pokój: C.3.15
tel.: +48-56-611-35-74
e-mail: annakochanowska@umk.pl

Terminy konsultacji:
Semestr letni:
Platforma Teams:
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3abf7d43a27df9411b98ea9952416befd0%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=61e4ec4a-c0de-41aa-9ec6-4408bc70ad9f&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

piątki 9.45-11.15
także do 12 lipca, a także od 1 września do 30 września.


Bibliografia