Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Aneta Pawlak
adiunkt
Katedra Języków Romańskich, Instytut Językoznawstwa

pokój: C.3.39
tel.: +48-56-611-3585
e-mail: anetapawlak@umk.pl
ORCID: 0000-0001-5793-315X

Zainteresowania:
Językoznawstwo ogólne, językoznawstwo stosowane, dydaktyka języka hiszpańskiego, gramatyka kontrastywna.
Adiunkt na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu od 2012 r. Absolwentka filologii hiszpańskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa uzyskała na Uniwersytecie Łódzkim, broniąc dysertację doktorską pt. „La Aspectualidad en el español moderno: análisis modoaccional de los predicados de escritura, dibujo y pintura”. Stypendystka Uniwersytetu Complutense w Madrycie oraz Uniwersytetu Santiago de Compostela. Koordynator PNJH od 2012 r.
W latach 2014-2018 Opiekun Koła Naukowego Hispanistów "Ánimo", którego działalność uwieńczyła publikacja “Słownika tematycznego polsko-hiszpańsko-włoskiego”, z myślą o studentach uczących się równocześnie języków hiszpańskiego i włoskiego. Słownik dostępny jest w Wydawnictwie Naukowym UMK: https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/4744/slownik-tematyczny-polsko-hiszpansko-wloski

Terminy konsultacji:
Semestr letni 2021/2022

Urlop: od 11 lipca do 30 sierpnia 2022 r.

KONSULTACJE:
Stacjonarne:
Piątek, 02.09.2022 od godz. 11.45 w gabinecie C 3.39 po wcześniejszym zgłoszeniu obecności drogą mailową.
Poniedziałek, 05.09.2022 od godz. 16.45 w gabinecie C 3.39 po wcześniejszym zgłoszeniu obecności drogą mailową.

Od 05.09.2022 do końca września od poniedziałku do piątku drogą mailową - anetapawlak@umk.pl.

Online: na platformie Teams w zespole "Audioclases" - https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a514d19e98ec6480297a420c08a3fe091%40thread.tacv2/conversations?groupId=58118d2c-c439-4233-9c7f-20dedef94275&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324 - po wcześniejszym umówieniu terminu drogą mailową.


Zobacz profil w Bazie Wiedzy