Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Aneta Pawlak
adiunkt
Katedra Języków Romańskich, Instytut Językoznawstwa

pokój: C.3.39, Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: 56-611-3585
e-mail: anetapawlak@umk.pl
ORCID: 0000-0001-5793-315X

Zainteresowania:
Językoznawstwo ogólne, językoznawstwo stosowane, dydaktyka języka hiszpańskiego, gramatyka kontrastywna.
Adiunkt na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu od 2012 r. Absolwentka filologii hiszpańskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa uzyskała na Uniwersytecie Łódzkim, broniąc dysertację doktorską pt. „La Aspectualidad en el español moderno: análisis modoaccional de los predicados de escritura, dibujo y pintura”. Stypendystka Uniwersytetu Complutense w Madrycie oraz Uniwersytetu Santiago de Compostela. Koordynator PNJH od 2012 r.
W latach 2014-2018 Opiekun Koła Naukowego Hispanistów "Ánimo", którego działalność uwieńczyła publikacja “Słownika tematycznego polsko-hiszpańsko-włoskiego”, z myślą o studentach uczących się równocześnie języków hiszpańskiego i włoskiego. Słownik dostępny jest w Wydawnictwie Naukowym UMK: https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/4744/slownik-tematyczny-polsko-hiszpansko-wloski

Terminy konsultacji:
Semestr LETNI 2023/2024

Konsultacje stacjonarne (po wcześniejszym zgłoszeniu obecności drogą mailową):
Wtorek, do godz. 13:30 do godz. 15:00, pokój C 3.39.

Konsultacje zdalne (po wcześniejszym zgłoszeniu obecności drogą mailową:
e-mail: anetapawlak"at"umk.pl
Teams, zespół Audioclases: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a514d19e98ec6480297a420c08a3fe091%40thread.tacv2/conversations?groupId=58118d2c-c439-4233-9c7f-20dedef94275&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Zobacz profil w Bazie Wiedzy