Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Patrycja Bobowska-Nastarzewska
adiunkt
Katedra Języków Romańskich, Instytut Językoznawstwa

pokój: C.3.15, Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-3574
e-mail: bobowska@umk.pl
ORCID: 0000-0002-7079-4905

Zainteresowania:
Przekład, szczególnie w praktyce (m.in. przekłady książek z języka francuskiego na język polski)
Językoznawstwo, zwłaszcza językoznawstwo kulturowe i językoznawstwo kognitywne (rozprawa doktorska)
Filozofia, szczególnie współczesna filozofia francuska (przede wszystkim twórczość Paula Ricœura), antropologia filozoficzna, filozofia języka (absolwentka filozofii i filologii romańskiej UMK)

Terminy konsultacji:
Dyżury w semestrze letnim 2022/2023:
piątek, godz. 8.15.-9.45., C 3.15

Dyżury w semestrze zimowym 2022/2023:
piątek, godz. 8.15.-9.45., C 3.15

Dyżury w przewie międzysemestralnej:
7.02.2023 godz. 9.00.-11.00., C 3.15
20.02.2023 godz. 9.30.-11.00., C 3.15

Dyżury wrzesień:
7.09. godz. 10.00.-11.30., C 3.15
9.09. godz. 9.00.-11.-30., AB 3.08
30.09. godz. 11.00.-14.00., AB 3.15

Dyżury w sesji:
15.06. godz. 11.15.-13.15., C 3.15
23.06., godz. 13.00.-14.00., C 3.15

Dyżur w semestrze letnim 2021/2022:
środa, godz. 8.15.-9.45., p. C 3.15.

Dyżury w przerwie międzysemestralnej:
31.01. godz. 9.30.-11.30.
14.02. godz. 9.00.-11.00.


Dyżur w semestrze zimowym 2021/2022:
środa, godz. 9.45.-11.15., p. C 3.15.


W semestrze zimowym 2020/2021, w ramach konsultacji zapraszam:
- do kontaktu mailowego (od poniedziałku do piątku);
- do kontaktu bezpośredniego, za pomocą czatu Teams (rozmowa wideo), we wtorki od godz. 12.15 do 13.00 (bobowska@o365.umk.pl).


Zobacz profil w Bazie Wiedzy