Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Patrycja Bobowska-Nastarzewska
adiunkt
Katedra Języków Romańskich, Instytut Językoznawstwa

pokój: C.3.15
tel.: +48-56-611-3574
e-mail: bobowska@umk.pl

Zainteresowania:
Przekład, szczególnie w praktyce (m.in. przekłady książek z języka francuskiego na język polski)
Językoznawstwo, zwłaszcza językoznawstwo kulturowe i językoznawstwo kognitywne (rozprawa doktorska)
Filozofia, szczególnie współczesna filozofia francuska (przede wszystkim twórczość Paula Ricœura), antropologia filozoficzna, filozofia języka (absolwentka filozofii i filologii romańskiej UMK)

Terminy konsultacji:
Dyżur w semestrze zimowym 2021/2022:
środa, godz. 9.45.-11.15., p. C 3.15.


W semestrze zimowym 2020/2021, w ramach konsultacji zapraszam:
- do kontaktu mailowego (od poniedziałku do piątku);
- do kontaktu bezpośredniego, za pomocą czatu Teams (rozmowa wideo), we wtorki od godz. 12.15 do 13.00 (bobowska@o365.umk.pl).

SESJA ZIMOWA ORAZ PRZERWA MIĘDZYSEMESTRALNA 2020/2021
Zapraszam na konsultacje zdalne na Teams:
1.02.2021 – godz. 9.00.-10.30.
8.02.2021 – godz. 9.00.-10.30.
12.02.2021 – godz. 9.00.-10.30.

SEMESTR LETNI 2020/2021
W ramach konsultacji zapraszam:
- do kontaktu mailowego (od poniedziałku do piątku);
- do kontaktu bezpośredniego, za pomocą czatu MS Teams (rozmowa wideo), w czwartki od godz. 11.30. do 12.15. (bobowska@o365.umk.pl)

Moje dyżury w sesji letniej:
24.06., godz. 10.00.-11.00.,
29.06., godz. 10.00.-11.00.,
9.07., godz. 10.00.-11.00.
7.09., godz. 9.00.-10.00.
14.09., godz. 10.00.-11.00.
24.09.2021, godz. 10.00.-11.00.


Bibliografia