Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

mgr Agnieszka Kołakowska
asystent
Katedra Języków Romańskich, Instytut Językoznawstwa

pokój: C.3.40
tel.: +48-56-611-3576
e-mail: agnieszka.kolakowska@aftorun.umk.pl

Terminy konsultacji:
Konsultacje w sprawach praktyk studenckich i w sprawach dydaktycznych prowadzone są zdalnie za pośrednictwem USOSMAIL we wtorki w godz.12.00-15.00 z wyłączeniem okresu urlopowego.

Urlop 24.09-30.09.2020r.

Collegium Humanisticum
ul.Bojarskiego1
87-100 Toruń
gabinet C 3.40
tel. 56 611 35 76Bibliografia