Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

mgr Agnieszka Kołakowska
asystent
Katedra Języków Romańskich, Instytut Językoznawstwa

pokój: C.3.40
tel.: +48-56-611-3576
e-mail: agnieszka.kolakowska@aftorun.umk.pl
ORCID: 0000-0001-9012-4274

Terminy konsultacji:
W przerwie wakacyjnej 2020/2021 konsultacje w sprawach praktyk studenckich i w sprawach dydaktycznych prowadzone są zdalnie za pośrednictwem USOSMAIL
( kolag@umk.pl) lub MS TEAMS (kolag@o365.umk.pl) w następujących terminach:
06.07 : 12.00- 13.30
13.07 : 12.00- 13.30
20.07 : 12.00- 13.30
02.09 : 12.00-13.30
07. 09 : 12.00-13.30
14.09 : 12.00-13.30

Urlop w terminach: 26.07- 31.08 oraz 20.09- 30.09

Collegium Humanisticum
ul.Bojarskiego1
87-100 Toruń
gabinet C 3.40
tel. 56 611 35 76Bibliografia