Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Sylwia Skuza, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Języków Romańskich, Instytut Językoznawstwa

pokój: C.3.41
tel.: +48-56-611-3572
e-mail: sylwia14@umk.pl
www: http://www.umk.academia.edu/SylwiaSkuza

Zainteresowania:
Semantyka, etnolingwistyka, przekład, paremiologia.

Terminy konsultacji:
Konsultacje w semestrze letnim 2019/2020:
- letnia sesja poprawkowa
8 września br. 10.00-11.00, 12.30-13.00 - stacjonarnie
- email sylwia14@umk.pl
- online - po umówieniu
Urlop 24-30 września br.
Bibliografia