Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Sylwia Skuza, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/46


Autorzy: Skuza Sylwia.

Tytuł oryginału: Odcienie barwy niebieskiej i zielonej w Panu Tadeuszu na przykładzie tłumaczeń na język włoski z 1924 (Clotilde Garosci) i 2018 roku (Silvano De Fanti).

Tytuł równoległy: Shades of blue and green in Pan Tadeusz as exemplified by translation into Italian from 1924 (Clotilde Garosci) and from 2018 (Silvano De Fanti).

Czasopismo: Acta Neophilologica

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 23 nr 1

Opis fizyczny: S. 85-98, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.31648/an

Punktacja MNiSW: 40.000


2/46


Autorzy: Skuza Sylwia.

Tytuł oryginału: Etymologiczne tropy wyrazów czarownica i wiedźma w językach słowiańskich i romańskich.

Tytuł równoległy: The etymological tracks of words "witch" and "hag" in Slavic and Romanesque languages.

Tytuł całości: Czarownice, czarownicy, czary, obrazy kulturowe, literackie, artystyczne / red. Adam Anczyk.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum : 2020

Opis fizyczny: S. 171-186, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


3/46


Autorzy: Skuza Sylwia.

Tytuł oryginału: Riflessioni sull'immagine linguistica della madre cattiva e della matrigna.

Tytuł całości: Madre, la figura della madre attraverso la storia del genere umano : VII Giornata Siciliana di Studi Ispanici del Mediterraneo / a cura di Luisa A. Messina Fajardo.

Adres wydawniczy: Rome, Aracne editrice : 2020

Opis fizyczny: S. 205-220, streszcz. ang.

Seria: (Miscellanee Mediterranee : Vecchi e Nuovi Mondi ;6)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


4/46


Autorzy: Skuza Sylwia.

Tytuł oryginału: Nazwy własne we włoskich przekładach Rodziny Połanieckich Henryka Sienkiewicza.

Tytuł równoległy: Henryk Sienkiewicz' Children of the Soil in the Italian translation.

Czasopismo: PL.IT : rassegna italiana di argomenti polacchi

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 11

Opis fizyczny: S. 86-101, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


5/46


Autorzy: Skuza Sylwia.

Tytuł oryginału: Il colore nero e le sue sfumature in italiano e in polacco : un approccio contrastivo.

Tytuł równoległy: Black and its hues in Italian and Polish : a contrastive approach.

Czasopismo: Études Romanes de Brno

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 40 no. 1

Opis fizyczny: S. 123-136, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.5817/ERB

Punktacja MNiSW: 40.000


6/46


Autorzy: Skuza Sylwia.

Tytuł oryginału: Łaciński viridis, włoski verde, polski zielony : językowo-kulturowe studium barwy zielonej.

Tytuł równoległy: Latin viridis, Italian verde, Polish zielony : a linguistic-cultural study of the colour green.

Czasopismo: Studia Europaea Gnesnensia

Rocznik: 2019

Szczegóły: Nr 19

Opis fizyczny: S. 131-152, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.14746/seg

Punktacja MNiSW: 5.000


7/46


Autorzy: Skuza Sylwia.

Tytuł oryginału: Le tecniche della traduzione : come, se e quando tradurre i proverbi?

Tytuł całości: Fraseologia, paremiologia e lessicografia, III Convegno dell'Associazione italiana di fraseologia e paremiologia Phrasis, (Accademia della Crusca - Università degli Studi di Firenze, 19-21 ottobre 2016) / a cura di Elisabetta Benucci [et al.].

Adres wydawniczy: Roma, Aracne editrice : 2018

Opis fizyczny: S. 369-381, streszcz. ang.

Seria: (Topoi ;5)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


8/46


Autorzy: Skuza Sylwia.

Tytuł oryginału: Gli aggettivi al servizio delle relazioni nei mass media di oggi sui conflitti interni ed internazionali.

Tytuł całości: Il conflitto nella lingua e nella cultura italiana, analisi, interpretazioni, prospettive / a cura di Elżbieta Jamrozik, Kamila Miłkowska-Samul e Roman Sosnowski.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, Uniwersytet SWPS : 2018

Opis fizyczny: S. 43-51, tab.

Punktacja MNiSW: 20.000


9/46


Autorzy: Skuza Sylwia.

Tytuł oryginału: L'immagine dell'ebreo nei proverbi polacchi.

Czasopismo: Phrasis (Barcelona)

Rocznik: 2018

Szczegóły: No. 2

Opis fizyczny: S. 49-59, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


10/46


Autorzy: Skuza Sylwia.

Tytuł oryginału: Cristina Agosti-Garosci i Clotilde Garosci : zapomniane tłumaczki największych dzieł literatury polskiej na język włoski.

Tytuł równoległy: Cristina Agosti-Garosci and Clotilde Garosci : the forgotten translators of the greatest works of Polish literature into Italian.

Czasopismo: Rocznik Przekładoznawczy

Rocznik: 2018

Szczegóły: R. 13

Opis fizyczny: S. 213-224, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/RP

Punktacja MNiSW: 7.000


11/46


Autorzy: Skuza Sylwia.

Tytuł oryginału: Choroby śmierć uprzedzają (Diseases precede death), or on the understanding of disease in Polish and Italian proverbs (16th-20th century).

Tytuł równoległy: Choroby śmierć uprzedzają, czyli o pojmowaniu chorób w polskich i włoskich przysłowiach (XVI-XX w.).

Czasopismo: Studia Humanistyczne AGH

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 17 nr 3

Opis fizyczny: S. 91-105, streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.7494/human

Punktacja MNiSW: 10.000


12/46


Autorzy: Skuza Sylwia.

Tytuł oryginału: Il colore bianco italiano e biały polacco : approccio semantico.

Tytuł równoległy: The color white in Italian and Polish language : semantic approach.
Tytuł równoległy: Kolor biały w języku włoskim i polskim : porównanie semantyczne.

Czasopismo: Toruńskie Studia Polsko-Włoskie = Studi Polacco-Italiani di Toruń

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 14

Opis fizyczny: S. 171-182, tab.; streszcz. ang., pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/TSP-W

Punktacja MNiSW: 9.000


13/46


Autorzy: Skuza Sylwia.

Tytuł oryginału: Prima del cristianesimo : la ricostruzione delle credenze e delle superstizioni popolari racchiuse nei proverbi in italiano e in polacco : uno studio comparativo.

Tytuł całości: Fraseologia e paremiologia, passato, presente, futuro / a cura di Cosimo De Giovanni.

Adres wydawniczy: Milano, FrancoAngeli : 2017

Opis fizyczny: S. 299-309

Seria: (Metodi e Prospettive ;20)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


14/46


Autorzy: Skuza Sylwia.

Tytuł oryginału: Le sorelle Garosci alla scoperta della flora e della fauna lituana.

Tytuł całości: Il traduttore errante, figure, strumenti, orizzonti : atti del convegno, Varsavia, 10-11 aprile 2015 / a cura di Elżbieta Jamrozik, Dario Prola.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej. Uniwersytet Warszawski : 2017

Opis fizyczny: S. 249-260, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


15/46


Autorzy: Skuza Sylwia.

Tytuł oryginału: La mer et sa couleur dans le mythe cosmogonique slave : analyse ethnolinguistique.

Czasopismo: Acta Philologica

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 50

Opis fizyczny: S. 103-115, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


16/46


Autorzy: Skuza Sylwia.

Tytuł oryginału: Konceptualizacja PRACY (LAVORO) w języku włoskim.

Tytuł całości: Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów. T. 3 : Praca / red. Jerzy Bartmiński, Małgorzata Brzozowska, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 2016

Opis fizyczny: S. 410-430, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


17/46


Autorzy: Skuza Sylwia.

Tytuł oryginału: Uwarunkowania kulturowe a tabu w języku związane z bluźnierstwem : problemy z przekładem z języka włoskiego na język polski.

Tytuł całości: Niedosłowność w języku / pod red. Marcina Odelskiego [et al.].

Adres wydawniczy: Kraków, Tertium : 2016

Opis fizyczny: S. 69-78, streszcz. ang.

Seria: (Język a Komunikacja ;37)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


18/46


Autorzy: Skuza Sylwia.

Tytuł oryginału: Le sfumature del colore rosso in italiano e in polacco : analisi contrastiva.

Czasopismo: Acta Philologica

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 46

Opis fizyczny: S. 70-82, tab.; streszcz. pol., ang.

Punktacja MNiSW: 8.000


19/46


Autorzy: Skuza Sylwia.

Tytuł oryginału: Etnolingwistyczna analiza leksemów koloru niebieskiego w językach polskim i włoskim w ujęciu diachronicznym i synchronicznym.

Tytuł równoległy: Ethnolinguistic analysis of the shades of blue in Polish and Italian in a diachronic and synchronic perspective.

Czasopismo: Prace Językoznawcze / Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Rocznik: 2015

Szczegóły: Z. 17 cz. 2

Opis fizyczny: S. 91-111, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


20/46


Autorzy: Skuza Sylwia.

Tytuł oryginału: Il ventaglio gromatico italiano versus polacco e la questione delle risorse per i traduttori.

Tytuł całości: "Dalle Steppe agli Oceani", le lingue d'Europa nei dizionari = "Des Steppes aux Océans" : les langues d'Europe dans les dictionnaires / sous la dir. de Giovanni Dotoli, Angelo Rella.

Adres wydawniczy: Szczecin, Volumina.pl, Alain Baudry & Cie Éditeur : 2014

Opis fizyczny: S. 353-364, streszcz. fr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


21/46


Autorzy: Skuza Sylwia.

Tytuł oryginału: Zastosowanie związków frazeologicznych i przysłów w celu poszerzenia kompetencji interkulturowych ucznia na przykładzie języka włoskiego.

Tytuł całości: Culture and creativity in discourse studies and foreign language pedagogy / eds. Emilia Wąsikiewicz-Firlej, Hadrian Aleksander Lankiewicz, Anna Szczepaniak-Kozak.

Adres wydawniczy: Piła, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica : 2014

Opis fizyczny: S. 79-90

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


22/46


Autorzy: Skuza Sylwia.

Tytuł oryginału: Słowiańska dusza versus Italiano vero : językowy obraz Polaka i Włocha na przestrzeni wieków.

Tytuł całości: On bez tajemnic, problemy, analizy, perspektywy / red. nauk. Barbara Raszeja-Kotelba, Magdalena Baranowska-Szczepańska.

Adres wydawniczy: Poznań, Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula : 2014

Opis fizyczny: S. 181-201

Punktacja MNiSW: 4.000


23/46


Autorzy: Skuza Sylwia.

Tytuł oryginału: I lessemi appartenenti all' arcilessema giallo e i lessemi dell' arcilessema żółty : analisi contrastiva

Tytuł całości: Percorsi linguistici tra Italia e Polonia, studi di linguistica italiana offerti a Stanisław Widłak / a cura di Elżbieta Jamrozik e Roman Sosnowski.

Adres wydawniczy: Firenze, Franco Cesati Editore : 2014

Opis fizyczny: S. 285-295, tab.

Seria: (Quaderni della Rassegna ;93)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


24/46


Autorzy: Skuza Sylwia.

Tytuł oryginału: Mąż głowa, żona szyja, co głową wywija : analiza realnej władzy kobiety nad mężczyzną (mężem, ministrem, królem, wodzem) na przestrzeni wieków na przykładzie paremii polskich i włoskich.

Tytuł całości: Płeć i władza w kontekstach historycznych i współczesnych = Gender and power in historical and contemporary context / red. tomu Monika Anna Kubiaczyk, Filip Kubiaczyk.

Adres wydawniczy: Gniezno, Instytut Kultury Europejskiej UAM : 2014

Opis fizyczny: S. 245-265, streszcz. ang.

Seria: (Gnieźnieńskie Prace Humanistyczne ;t. 1)

Punktacja MNiSW: 4.000


25/46


Autorzy: Skuza Sylwia.

Tytuł oryginału: Kanał, czyli I dannati di Varsavia : językowe i kulturowe aspekty przekładu filmowego na język włoski na przykładzie filmu Andrzeja Wajdy.

Tytuł całości: Polsko-włoskie kontakty filmowe, topika, koprodukcje, recepcja / pod red. Anny Miller-Klejsy i Moniki Woźniak.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej : 2014

Opis fizyczny: S. 167-179, tab.

Seria: (Filmo!znawcy)

Punktacja MNiSW: 4.000


26/46


Autorzy: Skuza Sylwia.

Tytuł oryginału: Rosso, giallo, blu : un'analisi etnolinguistica sui colori primari in italiano e in polacco in prospettiva sincronica e diacronica.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: 300 s., streszcz. pol., fr., ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 285-294

Punktacja MNiSW: 25.000


27/46


Autorzy: Skuza Sylwia.

Tytuł oryginału: The social and legal status of women in Italy between the XIX and XXI centuries.

Tytuł całości: Women in different global contexts, culture, gender, violence / ed. by Jolanta Maćkowicz, Ewa Pająk-Ważna.

Adres wydawniczy: Cracow, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2014

Opis fizyczny: S. 33-41

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


28/46


Autorzy: Skuza Sylwia.

Tytuł oryginału: Elementy magii i okultyzmu utrwalone i zachowane na przykładzie przysłów i związków frazeologicznych polskich i włoskich.

Tytuł całości: Ezoteryczne tropy w kulturze Zachodu / red. nauk. Robert T. Ptaszek, Diana Sobieraj.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego : 2013

Opis fizyczny: S. 11-20, streszcz. ang.

Seria: (Religijność Alternatywna ;3)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


29/46


Autorzy: Skuza Sylwia.

Tytuł oryginału: O czerwieni i jej odcieniach w języku polskim i włoskim : studium kontrastywne.

Tytuł całości: Słowo w kontekście / pod red. Aleksandry Knapik, Władysława Chłopiskiego i Piotra Chruszczewskiego.

Adres wydawniczy: Kraków, Tertium : 2013

Opis fizyczny: S. 235-246, tab.

Seria: (Język a Komunikacja ;35)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


30/46


Autorzy: Skuza Sylwia.

Tytuł oryginału: Stereotypowy obraz kobiety w paremiach oraz frazeologii polskiej i włoskiej.

Adres wydawniczy: Poznań, Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula : 2012

Opis fizyczny: 219 s.

Punktacja MNiSW: 20.000


31/46


Autorzy: Skuza Sylwia.

Tytuł oryginału: Leksyka mafijna w polskich przekładach powieści Leonardo Sciasci i Roberto Saviano.

Tytuł całości: Przekład, teorie, terminy, terminologia / red. Maria Piotrowska, Joanna Dybiec-Gajer.

Adres wydawniczy: Kraków, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium" : 2012

Opis fizyczny: S. 263-272

Seria: (Język a Komunikacja ;30)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


32/46


Autorzy: Skuza Sylwia.

Tytuł oryginału: Testing and evaluating language progress in the european primary school and the international primary school in Strasbourg.

Tytuł całości: Stan i perspektywy kształcenia językowego w świetle europejskich wymagań edukacyjnych / red. nauk. Beata Mikołajczyk, Renata Nadobnik.

Adres wydawniczy: Gorzów Wielkopolski, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej : 2012

Opis fizyczny: S. 141-148, tab.; streszcz. niem.


33/46


Autorzy: Dyoniziak Jolanta, Skuza Sylwia, Sypnicki Józef.

Tytuł oryginału: Réflexions sur un type particulier de relations familiales.

Tytuł całości: L'etat des recherches et les tendances du développement de la parémiologie et de la phraséologie romanes / sous la dir. de Magdalena Lipińska.

Adres wydawniczy: Łask, Oficyna Wydawnicza LEKSEM : 2011

Opis fizyczny: S. 27-34, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


34/46


Autorzy: Skuza Sylwia.

Tytuł oryginału: Gdyby diabeł w raju nie miał jabłka, skusiłby Ewę krynoliną : o kanonach mody i urody dawniej, na podstawie przysłów, i dziś.

Tytuł całości: Naprawdę jaka jesteś, nie wie nikt, obraz kobiety w języku i literaturze / red. nauk. Joanna Smól.

Adres wydawniczy: Poznań, Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula : 2011

Opis fizyczny: S. 363-375

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


35/46


Autorzy: Skuza Sylwia.

Tytuł oryginału: Kobieta : matka, córka, panna, żona teściowa, synowa i wdowa w przysłowiach polskich i włoskich

Adres wydawniczy: Brzezia Łąka, Wydawnictwo Poligraf : 2010

Opis fizyczny: 124 s.

Uwagi: Bibliogr. s. 119-121

Punktacja MNiSW: 12.000


36/46


Autorzy: Skuza-Białousz Sylwia.

Tytuł oryginału: Il viaggio linguistico nel passato attraverso la paremiologia italiana

Tytuł całości: El tema del viaje, un recorrido por la lengua y la literatura italianas / coordinadoras María Josefa Calvo Montoro, Flavia Cartoni

Adres wydawniczy: Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha : 2010

Opis fizyczny: S. 220-239

Seria: (Humanidades ;117)

Uwagi: Bibliogr.


37/46


Autorzy: Skuza Sylwia.

Tytuł oryginału: Świat wiary i zabobonu przechowany i utrwalony w jednostkach paremiologicznych włoskich i polskich

Tytuł całości: Między wiarą a zabobonem / pod red. Joanny Chapskiej i Cezarego Korca.

Adres wydawniczy: Szczecin, Uniwersytet Szczeciński : 2010

Opis fizyczny: S. 51-68, streszcz. wł.

Seria: (Studia i Rozprawy / Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego ;nr 24)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


38/46


Autorzy: Skuza Sylwia.

Tytuł oryginału: Taddeo Soplitza o L'ultimo processi in Lituania i Pan Taddeo Sopliza di Adamo Mickiewicz : kultura szlachecka we włoskich przekładach dzieła Adama Mickiewicza Pan Tadeusz

Tytuł całości: Tłumacz wobec problemów kulturowych, monografia z cyklu "Język trzeciego tysiąclecia" / pod red. Marii Piotrowskiej.

Adres wydawniczy: Kraków, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium" : 2010

Opis fizyczny: S. 17-28

Seria: (Język a Komunikacja ;26)

Uwagi: Bibliogr.


39/46


Autorzy: Skuza Sylwia.

Tytuł oryginału: Le sfumature del colore blu e verde nelle espressioni idiomatiche e paremiologiche in italiano, francesse e polacco

Czasopismo: Études Romanes de Brno

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 31 no. 1

Opis fizyczny: S. 229-239, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 10.000


40/46


Autorzy: Skuza-Białousz Sylwia.

Tytuł oryginału: Memoria e identità racchiuse nelle frasi paremiologiche.

Tytuł całości: Tempo e memoria nella lingua e nella letteratura italiana, atti del XVII Congresso A.I.P.I., Ascoli Piceno, 22-26 agosto 2006. Vol. 1: Linguistica e didattica.

Adres wydawniczy: Bruxelles, Associazione Internazionale Professori d'Italiano : 2009

Opis fizyczny: S. 61-69


41/46


Autorzy: Skuza-Białousz Sylwia.

Tytuł oryginału: Bella donna sempre vince : la paremiologia italiana sulla bellezza e sulla bruttezza femminile.

Tytuł całości: La figura femminile nella narrativa e nella drammaturgia Europea del primo Novecento / a cura di Cezary Bronowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 163-171, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


42/46


Autorzy: Skuza-Białousz Sylwia.

Tytuł oryginału: Status metafory potocznej w przekładzie z języka włoskiego.

Tytuł całości: Język trzeciego tysiąclecia 3, zbiór referatów z konferencji, Kraków, 4-7 marca 2004. T. 2: Konteksty przekładowe / red. tomu Maria Piotrowska.

Adres wydawniczy: Kraków, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium" : 2005

Opis fizyczny: S. 261-264

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


43/46


Autorzy: Skuza-Białousz Sylwia.

Tytuł oryginału: Paremiologia italiana : tra lingua e cultura.

Tytuł całości: Lingua, cultura e intercultura, l'italiano e le altre lingue : atti del VIII Silfi, Societá Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana, Copenaghen, 22-26 giugno 2004 / a cura di Iorn Korzen.

Adres wydawniczy: Copenhagen, Samfundslitteratur : 2005

Opis fizyczny: S. 9-17

Punktacja MNiSW: 6.000


44/46


Autorzy: Skuza-Białousz Sylwia.

Tytuł oryginału: Lo stereotipo della donna nelle unità paremiologiche italliane.

Czasopismo: Ambra (Szombathely)

Rocznik: 2005

Szczegóły: no. 6

Opis fizyczny: S. 289-299

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


45/46


Autorzy: Skuza-Białousz Sylwia.

Tytuł oryginału: Stereotyp kobiety w przysłowiach włoskich.

Tytuł całości: Głos kobiecy, głos męski, obcy w dawnych literaturach romańskich / pod red. Mai Pawłowskiej.

Adres wydawniczy: Wrocław, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne : 2004

Opis fizyczny: S. 42-53, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 2.000


46/46


Autorzy: Skuza-Białousz Sylwia.

Tytuł oryginału: Proverbi italiani : viaggio culturale, storico e linguistico.

Tytuł całości: Il viaggio come realtà e come metafora / a cura di Justyna Łukaszewicz e Davide Artico.

Adres wydawniczy: Łask, Oficyna Wydawnicza LEKSEM : 2004

Opis fizyczny: S. 407-417

Punktacja MNiSW: 4.000