Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

mgr Krzysztof Strzemeski
asystent
Katedra Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego, Instytut Językoznawstwa

pokój: C.3.24
tel.: +48-56-611-3552
e-mail: e-meski@umk.pl


Zainteresowania:
Glottodydaktyka praktyczna i teoretyczna. Przygotowanie zawodowe nauczycieli. Content and Language intergrated Learning.

Terminy konsultacji:
Office hours/dyżur: urlop / Summer holiday until October
z wyjątkiem/except for 18/07 and 25/07: dyżur Teams 11.15 - 12.15
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a623426f9f9524f21856ee2db7ce746cd%40thread.tacv2/conversations?groupId=19db1c9b-da10-4b87-ada3-9d533cf7fa73&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

pokój/room C 3.

Zobacz profil w Bazie Wiedzy