Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

mgr Krzysztof Strzemeski
asystent
Katedra Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego, Instytut Językoznawstwa

pokój: C.3.24, Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-3552
e-mail: e-meski@umk.pl


Zainteresowania:
Glottodydaktyka praktyczna i teoretyczna. Przygotowanie zawodowe nauczycieli. Content and Language intergrated Learning.

Terminy konsultacji:
Office hours/dyżury (March/ marzec)
pokój/room C 3.24

9:45 - 11.00 poniedziałek/Monday:
Zobacz profil w Bazie Wiedzy