Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

mgr Krzysztof Strzemeski
asystent
Katedra Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego, Instytut Językoznawstwa

pokój: C.3.24, Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-3552
e-mail: e-meski@umk.pl


Zainteresowania:
Glottodydaktyka praktyczna i teoretyczna. Przygotowanie zawodowe nauczycieli. Content and Language intergrated Learning.

Terminy konsultacji:
Obecnie przebywam na urlopie wypoczynkowym.
UWAGA W roku akademickim 2023/24 będę przebywał na urlopie zdrowotnym.

W sprawach związanych z zajęciami/zaliczeniami, proszę zwracać się do dr K. Piątkowskiej, w sprawach zaliczenia praktyk nauczycielskich - dr hab. Elżbiety Kruszyńskiej (amela@umk.pl), a w sprawach egzaminów z języka do swoich dziekanatów (nie wiem, kto będzie mnie zastępował).

ENGLISH TRANSLATION
I am currently on holiday leave until the end of September.
NOTE In the academic year 2023/24 I am on sick leave.

In student matters, please contact Dr. K. Piątkowska, and in matters related to obtaining credit for teaching ipractice - dr hab. Elżbieta Kruszyńska (amela@umk.pl). For language exams, please contact your dean's offices (as I do not who my substitute will be).

Zobacz profil w Bazie Wiedzy