Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Marcin Skibicki
adiunkt
Katedra Kulturoznawstwa, Instytut Nauk o Kulturze

pokój: C.2.43
tel.: +48-56-611-2300
e-mail: skibicki@umk.pl
ORCID: 0000-0002-5626-9899

Zainteresowania:
- Kultura Francji, ze szczególnym uwzględnieniem XIX i XX wieku
- francuska reklama i grafika reklamowa Art Nouveau i Art Deco, zwłaszcza twórczość Julesa Chéreta
- obraz społeczeństwa w dawnej reklamie francuskiej (zwłaszcza obraz kobiety i jego wielowątkowy aspekt)
- francuskie sztuki plastyczne Art Nouveau i Art Deco


Terminy konsultacji:
Dyżury we wrześniu 2020
piątek 4, 11, 18, 25 IX
g. 9.45-11.15
UWAGA, z uwagi na epidemię COVID-19 konsultować można się ze mną :
- na bieżąco mailowo : skibicki@umk.pl
- co tydzień, w godzinach przewidzianych na dyżur, przez platforme Skype (nazwa użytkownika : live:skibicki_9, adres e-mail: skibicki@gazeta.pl)
Proszę o wcześniejszą informację, jeżeli zachodzi potrzeba kontaktu przez Skype lub bezpośrednio w budynku C.H.

Bibliografia