Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Krystyna Bojałkowskadr Krystyna Bojałkowska
adiunkt
Katedra Języka Polskiego, Instytut Językoznawstwa

pokój: 205
tel.: +48-56-611-3544
e-mail: Krystyna.Bojalkowska@umk.pl
www: https://www.human.umk.pl/wydzial/pracownicy/?id=6878780
ORCID: 0000-0001-5672-4751

Zainteresowania:
gramatyka współczesnego języka polskiego (zwłaszcza składnia i fleksja), kultura języka, pragmatyka, stylistyka, rozmaite aspekty komunikacji językowej (m.in. funkcje języka i wypowiedzi), język polski jako obcy, rozwój mowy dzieci

Terminy konsultacji:
Dyżury w semestrze letnim 2020/2021:
- konsultacje online za pośrednictwem Microsoft Teams, piątki, godz. 13.30-14.30 (można umówić się na inny termin rozmowy za pośrednictwem poczty elektronicznej);
- konsultacje stacjonarne w Collegium Maius: po wcześniejszym umówieniu.

Office hours in the summer semester 2020/2021:
- online: Fridays, 13.30-14.30, via Microsoft Teams;
- There are also possible onsite meetings at Nicolaus Copernicus University, Faculty of Humanities, Fosa Staromiejska 3; an e-mail in advance is required to set a date.Bibliografia