Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Krystyna Bojałkowskadr Krystyna Bojałkowska
adiunkt
Katedra Języka Polskiego, Instytut Językoznawstwa

pokój: 205
tel.: +48-56-611-3544
e-mail: Krystyna.Bojalkowska@umk.pl
www: https://www.human.umk.pl/katedra-jezyka-polskiego/dzialalnosc/bojalkowska/
ORCID: 0000-0001-5672-4751

Zainteresowania:
gramatyka współczesnego języka polskiego (zwłaszcza składnia i fleksja), kultura języka, pragmatyka, stylistyka, rozmaite aspekty komunikacji językowej (m.in. funkcje języka i wypowiedzi), język polski jako obcy, rozwój mowy dzieci

Terminy konsultacji:
Terminy konsultacji w czasie sesji oraz przerwy od zajęć dydaktycznych:
21 czerwca, 28 czerwca, 5 lipca, 12 lipca - godz. 15.00-16.00.


Poza czasem konsultacji zapraszam do kontaktu poprzez pocztę elektroniczną (adres e-mail: kry_bo@umk.pl).

18 lipca - 1 września 2022 - urlop wypoczynkowy.

Zobacz profil w Bazie Wiedzy