Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Krystyna Bojałkowskadr Krystyna Bojałkowska
adiunkt
Katedra Języka Polskiego, Instytut Językoznawstwa

pokój: 205
tel.: +48-56-611-3544
e-mail: Krystyna.Bojalkowska@umk.pl
www: https://www.human.umk.pl/katedra-jezyka-polskiego/dzialalnosc/bojalkowska/
ORCID: 0000-0001-5672-4751

Zainteresowania:
gramatyka współczesnego języka polskiego (zwłaszcza składnia i fleksja), kultura języka, pragmatyka, stylistyka, rozmaite aspekty komunikacji językowej (m.in. funkcje języka i wypowiedzi), język polski jako obcy, rozwój mowy dzieci

Terminy konsultacji:
Terminy konsultacji dr Krystyny Bojałkowskiej we wrześniu roku akad. 2022/2023 r.:
− 5 września (wtorek), godz. 10.00-12.00;
− 12 września (wtorek), godz. 14.00-15.30;
− 19 września (wtorek), godz. 14.30-16.00.
Dyżury odbywają się w pok. 205 w Collegium Maius.

Poza czasem konsultacji zapraszam do kontaktu poprzez pocztę elektroniczną (adres e-mail: kry_bo@umk.pl).URLOP
31 sierpnia - 4 wrześniaZobacz profil w Bazie Wiedzy