Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Krystyna Bojałkowska

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/18


Autorzy: Bojałkowska Krystyna.

Tytuł oryginału: Wykorzystanie platformy e-learningowej Moodle w kształceniu językowym na poziomie uniwersyteckim : z doświadczeń polonisty-glottodydaktyka.

Tytuł równoległy: Using of the Moodle e-learning platform in language education at the university level : from the experience of a Polish philologist-glottodidactist.

Tytuł całości: Z problematyki kształcenia językowego. T. 8 / pod red. Elżbiety Awramiuk i Urszuli Andrejewicz.

Adres wydawniczy: Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku : 2020

Opis fizyczny: S. 75-98, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


2/18


Autorzy: Bojałkowska Krystyna.

Tytuł oryginału: Niech wygram, niech usiądzie : formy fleksyjne czasownika czy konstrukcje składniowe?

Tytuł równoległy: Niech wygram, niech usiądzie : inflectional verb forms or syntactic constructions?

Czasopismo: Studia Językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

Rocznik: 2020

Szczegóły: T. 19

Opis fizyczny: S. 67-82, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.18276/sj

Punktacja MNiSW: 20.000


3/18


Autorzy: Bojałkowska Krystyna.

Tytuł oryginału: Czynniki środowiskowe a rozwój mowy dzieci do ukończenia 3 roku życia : (na podstawie badań ankietowych i studium przypadku).

Tytuł równoległy: Environmental factors and speech development of children up to the age of three : (based on the questionnaire survey and the case study).

Tytuł całości: Białostockie Spotkania Młodych Logopedów, varia / red. Diana Saniewska.

Adres wydawniczy: Białystok, Wydawnictwo Prymat : 2017

Opis fizyczny: S. 113-130, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 20.000


4/18


Autorzy: Bojałkowska Krystyna.

Tytuł oryginału: Formy trybu rozkazującego we współczesnym polskim języku religijnym.

Tytuł całości: System, tekst, człowiek, studia nad dawnymi i współczesnymi językami słowiańskimi / pod red. Małgorzaty Gębki-Wolak, Joanny Kamper-Warejko, Iwony Kaproń-Charzyńskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 181-197, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


5/18


Autorzy: Bojałkowska Krystyna.

Tytuł oryginału: Wymagania składniowe form trybu rozkazującego we współczesnym języku polskim : (w nawiązaniu do artykułu M. Gębki-Wolak i A. Moroza (2011)).

Czasopismo: Linguistica Copernicana

Rocznik: 2016

Szczegóły: Nr 13

Opis fizyczny: S. 273-291, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/LinCop

Punktacja MNiSW: 13.000


6/18


Autorzy: Bojałkowska Krystyna.

Tytuł oryginału: Język mieszkańców Borów Tucholskich.

Tytuł całości: Stan poznania środowiska przyrodniczego Tucholskiego Parku Krajobrazowego i Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie = State of knowledge of the natural environment of Tuchola Landscape Park and Tuchola Forest Biosphere Reserve / red. nauk. Mieczysław Kunz.

Adres wydawniczy: Tuchola, Polskie Wydawnictwa Reklamowe : 2015

Opis fizyczny: S. 232-243, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


7/18


Autorzy: Bojałkowska Krystyna.

Tytuł oryginału: Imiesłowy przysłówkowe we współczesnym polskim stylu biblijnym.

Czasopismo: LingVaria

Rocznik: 2013

Szczegóły: R. 8 nr 2

Opis fizyczny: S. 97-112, wykr.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 8.000


8/18


Autorzy: Bojałkowska Krystyna.

Tytuł oryginału: Adoptowałem psa : o nowych użyciach leksemów adopcja, adoptować, zaadoptować we współczesnej polszczyźnie.

Czasopismo: Poradnik Językowy

Rocznik: 2011

Szczegóły: z. 5 (684)

Opis fizyczny: S. 54-71, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


9/18


Autorzy: Bojałkowska Krystyna.

Tytuł oryginału: Opis składniowy imiesłowów przysłówkowych we współczesnym języku polskim.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: 252 s., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 236-252

Punktacja MNiSW: 24.000


10/18


Autorzy: Bojałkowska Krystyna.

Tytuł oryginału: Použití tvarů typu oglądawszy, zjedząc v současné polštině.

Tytuł całości: Varia XVII, zborník materiálov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov, (Liptovská Osada - Škutovky 7.-9.11.2007) / zostavila Viera Kováčová.

Adres wydawniczy: Ružomberok, Katolícka Univerzita, Slovenská Jazykovedná Spoločnost' pri SAV : 2010

Opis fizyczny: S. 56-65, tab.

Uwagi: Bibliogr.


11/18


Autorzy: Bojałkowska Krystyna.

Tytuł oryginału: Relacje pomiędzy pojęciami "system językowy" i "norma językowa" w wybranych opracowaniach z zakresu kultury języka.

Tytuł całości: Kształtowanie się wzorów i wzorców językowych / pod red. Anny Piotrowicz, Krzysztofa Skibskiego, Michała Szczyszka.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Poznańskie : 2009

Opis fizyczny: S. 75-86

Uwagi: Bibliogr. s. 85-86


12/18


Autorzy: Bojałkowska Krystyna.

Tytuł oryginału: Użycie form typu oglądawszy, zjedząc we współczesnym języku polskim.

Czasopismo: Poradnik Językowy

Rocznik: 2008

Szczegóły: z. 6 (655)

Opis fizyczny: S. 31-44

Punktacja MNiSW: 8.000


13/18


Autorzy: Bojałkowska Krystyna, Saloni Zygmunt.

Tytuł oryginału: On the ''subject'' of Polish constructions with ''adverbial participles".

Czasopismo: Wiener Slawistischer Almanach

Rocznik: 2008

Szczegóły: Bd. 61

Opis fizyczny: S. 339-353, il.

Uwagi: Bibliogr. s. 352-353

Punktacja MNiSW: 12.000


14/18


Autorzy: Bojałkowska Krystyna.

Tytuł oryginału: Formy czasownikowe wymagane jako nadrzędniki przez imiesłowy przysłówkowe.

Tytuł całości: Studia nad współczesną polszczyzną, gramatyka, semantyka, pragmatyka / pod red. Adama Dobaczewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 57-70

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


15/18


Autorzy: Bojałkowska Krystyna.

Tytuł oryginału: Imiesłowy przysłówkowe uprzednie w tekstach polskich tłumaczonych z języka angielskiego.

Tytuł całości: Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji / pod red. Aliny Naruszewicz-Duchlińskiej i Mariusza Rutkowskiego.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie : 2006

Opis fizyczny: S. 190-197

Punktacja MNiSW: 6.000


16/18


Autorzy: Bojałkowska Krystyna.

Tytuł oryginału: Imiesłów przysłówkowy jako składnik konstrukcji zdaniowej

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 2006

Szczegóły: Z. 62

Opis fizyczny: S. 53-68, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


17/18


Autorzy: Bojałkowska Krystyna.

Tytuł oryginału: Ustalenia normatywne a opis gramatyczny : (na przykładzie imiesłowów przysłówkowych).

Tytuł całości: Polska polityka komunikacyjnojęzykowa wobec wyzwań XXI wieku / pod red. Stanisława Gajdy, Andrzeja Markowskiego, Józefa Porayskiego-Pomsty

Adres wydawniczy: Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa : 2005

Opis fizyczny: S. 404-412

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


18/18


Autorzy: Bojałkowska Krystyna, Saloni Zygmunt.

Tytuł oryginału: On the "subject" of Polish constructions with "adverbial participles" in the framework of meaning - text theory.

Tytuł całości: Vostok - Zapad, vtoraâ Meždunarodnaâ Konferenciâ po Modeli "Smysl - Tekst" = East West encounter : Second International Conference on Meaning - Text Theory/ otv. red. Û. D. Apresân, L. L. Iomdin.

Adres wydawniczy: Moskva, Âzyki Slavânskoj Kul'tury : 2005

Opis fizyczny: S. 77-85

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000