Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Adam Koladr hab. Adam Kola, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Literatur Słowiańskich, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: 401A
tel.: +48-56-611-3546
e-mail: adamkola@umk.pl
www: https://adamkola.eu/
ORCID: 0000-0002-0584-6342

Zainteresowania:
Moja zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim historii intelektualnej Europy Środkowej i Wschodniej, historii idei oraz komparatystyki literackiej XIX i XX wieku. Jednym z głównych tematów jest (transatlantycki) transfer wiedzy w czasie i po II wojnie światowej. Innym polem moich zainteresowań jest (re)konstrukcja ponad/narodowych tożsamości w post/socjalistycznych krajach Europy Środkowej i Wschodniej w szerszym kontekście myśli społeczno-politycznej XIX i XX wieku.

Terminy konsultacji:
Poniedziałek 11:30-12:30, sala 401a
(ze względu na wyjazdy służbowe w semestrze letnim roku akad. 2022/2023 w dniach 20, 27.03 oraz 3.04, 8.05 a także 26.06 dyżur się nie odbędzie, zamiast tego dodatkowe dyżury odbędą się w dniach 29.03, 5.04, 12.04 oraz 19.04 w godz. 13:00-14:00). W sprawach szczegółowych proszę o kontakt mailowy.

Zobacz profil w Bazie Wiedzy