Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Aleksander Madyda
profesor
Katedra Edytorstwa i Literatury Polskiej, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: 200
tel.: +48-56-611-3547
e-mail: amadyda@umk.pl
www: https://www.human.umk.pl/wydzial/pracownicy/?id=3566980
ORCID: 0000-0001-6836-9152

Zainteresowania:
- historia literatury polskiej XX wieku (krajowej i emigracyjnej)
- teoria literatury
- związki literatury i folkloru
- tekstologia i edytorstwo

Rocznik 1958. Absolwent UMK (1981), tamże doktoryzowany (1990) i habilitowany (1999); w 2014 r. otrzymał tytuł naukowy profesora. Od 2019 r. zatrudniony na stanowisku profesora. Wypromował ponad 100 magistrów i 3 doktorów. Zajmuje się historią literatury polskiej XX wieku, folklorystyką oraz tekstologią i edytorstwem. Z tego zakresu opublikował trzy monografie, zbiór szkiców, cztery edycje zbiorowe poezji, po jednej – prozy narracyjnej i epistolografii oraz liczne artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych. Czynnie uczestniczył w dwudziestu jeden konferencjach naukowych. Był członkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu w latach 1990-2006 (od 2001 r. był członkiem Wydziału II, a od r. 2003 - przewodniczącym Komisji Filologicznej). Od 2012 r. jest recenzentem wydawniczym kwartalnika "Fraza. Poezja, proza, esej", natomiast w latach 2013-2018 był członkiem Rady Redakcyjnej kwartalnika "Inter-.  Literatura-Krytyka-Kultura", w latach 2014-2019 - członkiem Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej, a w latach 2015-2017 - ekspertem Festiwalu im. Zygmunta Haupta.Terminy konsultacji:
poniedziałki, w godz. 12.00 - 13.00, platforma Microsoft Teams,
poza okresem urlopu (07.07-31.07, 18.08-10.09),
po uprzednim zaanonsowaniu się przez USOS Mail na przynajmniej 48 godzin przed planowanym spotkaniem

Zobacz profil w Bazie Wiedzy