Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Katarzyna Chlewicka
adiunkt
Katedra Literatury, Kultury i Mediów Niemieckiego Obszaru Językowego, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: C.3.13
tel.: +48-56-611-3708
e-mail: kch@umk.pl
ORCID: 0000-0003-2653-8565

Zainteresowania:
Historia literatury niemieckiej XVIII wieku, kultura i literatura regionu Prus Królewskich, historia prasy niemieckojęzycznej w okresie wczesnonowożytnym

Terminy konsultacji:
Semestr letni 2021/22, pokój C. 3.13

w trakcie trwania semestru:
wtorek, godz. 13.00-14.30

po zakończeniu zajęć (proszę o wcześniejsze zapisy kch@umk.pl):
21.06.2022 (wtorek) - 9.00-10.00
24.06.2022 (piątek) - 9.00-10.00
*zmiana* 30.06.2022 (czwartek) - 16.00-17.00
5.07.2022 (wtorek) - 9.00-10.00


Zobacz profil w Bazie Wiedzy