Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Katarzyna Chlewicka
adiunkt
Katedra Literatury, Kultury i Mediów Niemieckiego Obszaru Językowego, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: C.3.13, Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-3708
e-mail: kch@umk.pl
ORCID: 0000-0003-2653-8565

Zainteresowania:
Historia literatury niemieckiej XVIII wieku, kultura i literatura regionu Prus Królewskich, historia prasy niemieckojęzycznej w okresie wczesnonowożytnym

Terminy konsultacji:
Coll. Humanisticum, pokój C. 3.13

Semestr letni 2022/23
środa, 12.00-13.00

Uwaga!
W środę, 15. 03.23, dyżur wyjątkowo w godzinach 13.30-14.30

Zobacz profil w Bazie Wiedzy