Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Katarzyna Chlewicka
adiunkt
Katedra Literatury, Kultury i Mediów Niemieckiego Obszaru Językowego, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: C.3.13
tel.: +48-56-611-3708
e-mail: kch@umk.pl

Zainteresowania:
1. Historia literatury niemieckiej XVIII wieku
2. Kultura i literatura regionu Prus Królewskich
3. Historia prasy

Terminy konsultacji:
18 czerwca 2019 (wtorek) 11.30-13.00 (dodatkowy dyżur dla seminarium licencjackiego)
25 czerwca 2019 (wtorek) 9.00-10.30
2 lipca 2019 (wtorek) 13.00-14.30
4 września 2019 (środa) 13.00-14.30
11 września 2019 (środa) 13.00-14.30


Bibliografia