Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Iwona Rzepnikowska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Literatur Słowiańskich, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: 313A
tel.: +48-56-611-3598
e-mail: iwo@umk.pl
ORCID: 0000-0001-5709-1714

Zainteresowania:
Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Katedry Literatur Słowiańskich UMK w Toruniu; autorka prac o przekładzie tekstów folklorystycznych, rosyjskiej i polskiej bajce magicznej oraz zwierzęcej, o wzajemnych relacjach folkloru i literatury, o micie bohaterskim czasów komunizmu.

Terminy konsultacji:
Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022:
ŚRODY, godz. 15.00-16.00 (po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym iwo@umk.pl), gab. 313, Collegium Maius.

Dyżury w czasie letniej sesji egzaminacyjnej: ŚRODY, godz. 10.30-12, gab. 313, Collegium Maius

Zobacz profil w Bazie Wiedzy