Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Iwona Rzepnikowska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Literatur Słowiańskich, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: 313A
tel.: +48-56-611-3598
e-mail: iwo@umk.pl
ORCID: 0000-0001-5709-1714

Zainteresowania:
Doktor habilitowana, profesor nadzwyczajny w Katedrze Literatur Słowiańskich UMK w Toruniu; autorka prac o przekładzie tekstów folklorystycznych, rosyjskiej i polskiej bajce magicznej oraz zwierzęcej, o wzajemnych relacjach folkloru i literatury, o micie bohaterskim czasów komunizmu.

Terminy konsultacji:
Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024:
PONIEDZIAŁEK, godz. 13.30-14.30 (po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym iwo@umk.pl), gab. 313, Collegium Maius.

Konsultacje w czasie letniej sesji egzaminacyjnej:
WTOREK 25 czerwca, godz. 11.30-12.30
PONIEDZIAŁEK 9 września, godz. 11.00-12.00

Zobacz profil w Bazie Wiedzy