Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Joanna Antoniak
adiunkt
Katedra Literatury, Kultury i Komparatystyki Anglojęzycznej, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: C.3.28, Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: 56-611-3553
e-mail: antoniakjo@umk.pl
ORCID: 0000-0002-1011-7865

Zainteresowania:
Literatura postkolonialna i diasporyczna, gender studies i studia nad męskością, psychologia miejsca i relacje człowieka z przestrzenią w literaturze

Terminy konsultacji:
Office hours - winter semester (C 3.28)

Tuesdays: 9.45-11.30
Thursdays: 13.15-14.00

Zobacz profil w Bazie Wiedzy