Pracownicy - Wydział Humanistyczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

mgr Orges Bekteshi
asystent
Katedra Bałkanistyki, Instytut Językoznawstwa

pokój: 314
tel.: +48 56-611-3607
e-mail: orgesb@umk.pl


Bibliografia