Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

mgr Joanna Augustyn
asystent
Katedra Literaturoznawcza Filologii Romańskiej, Instytut Literaturoznawstwa

e-mail: augustynjo@umk.pl

Terminy konsultacji:
Dyżur dydaktyczny:

czwartek, 13:00-14:00 na platformie Teams
oraz w innych terminach po uprzednim ustaleniu.

Bibliografia