Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Dariusz Brzostek
profesor
Katedra Kulturoznawstwa, Instytut Nauk o Kulturze

pokój: 310
tel.: +48-56-611-3133
e-mail: darek_b@umk.pl
ORCID: 0000-0001-8094-5159

Zainteresowania:
Zainteresowania: antropologia kultury, sound studies, horror, science fiction i afrofuturyzm. Wykładał gościnne na: University of North Carolina at Chapel Hill (2018), Guangxi Normal University, Guangdong University of Foreign Studies, Tianjin Normal University (2016). Badania i nagrania terenowe w Finlandii, Francji, Portugalii, Chinach, USA, Maroku, Kanadzie i na Jamajce. Uczestnik projektów: Towards a Global History of Music, Reggae Research Network oraz Społeczne Obiegi Wiedzy Akademickiej. Członek Komitetu Nauk o Kulturze PAN (2020-27) oraz Rady Doskonałości Naukowej (2024-27), przewodniczący KNoK PAN w kadencji 2024-27. Autor monografii: "Literatura i nierozum. Antropologia fantastyki grozy" (Toruń 2009), "Nasłuchiwanie hałasu. Audioantropologia między ekspresją a doświadczeniem" (Toruń 2014), "Wola nie-wiedzy. Horror postmodernistyczny czy groza późnej nowoczesności" (Toruń 2020); współautor: "Gameplay, Emotions and Narrative. Independent Games Experienced" (Pittsburgh 2019).

Terminy konsultacji:
Urlop.

Zobacz profil w Bazie Wiedzy