Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Dariusz Brzostek, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Electronic music, socialism and modernity : on remastering the archives of the Polish Radio Experimental Studio.

Tytuł całości: Transcultural music history, global participation and regional diversity in the Modern Age / Reinhard Strohm (ed.)

Adres wydawniczy: Berlin, Verlag für Wissenschaft und Bildung : 2021

Opis fizyczny: S. 329-339

Seria: (Intercultural Music Studies ;vol. 24)

Punktacja MNiSW: 5.000


2/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Zapętlona referencja : konstruowanie archiwów dźwiękowych antropocenu.

Tytuł równoległy: Reference loops : constructing sound archives of the Anthropocene.

Czasopismo: Kultura Współczesna

Rocznik: 2021

Szczegóły: nr 1 (113)

Opis fizyczny: S. 146-157, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.26112/kw

Punktacja MNiSW: 40.000


3/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Entomologia rock and rolla : owady i rewolucja elektroniczna w muzyce popularnej.

Tytuł równoległy: Entomology of rock and roll : insects and the electronic revolution in popular music.

Czasopismo: Kultura Współczesna

Rocznik: 2021

Szczegóły: nr 2 (114)

Opis fizyczny: S. 120-132, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.26112/kw

Punktacja MNiSW: 40.000


4/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Lenin z mongolską twarzą...? Chiny i komunizm chiński w polskiej literaturze fantastycznonaukowej.

Tytuł równoległy: Lenin's yellowface...? China and Chinese communism in Polish science fiction.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 38

Opis fizyczny: S. 13-27, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Chiny : utopie i dystopie / pod red. Hanny Kupś i Macieja Szatkowskiego.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/LC

Punktacja MNiSW: 20.000


5/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Sonic speculative fiction : The Residents' Eskimo and the electronic (re)construction of ethnic music.

Czasopismo: Rock Music Studies

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 8 no. 2

Opis fizyczny: S. 136-145

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1080/19401159

Punktacja MNiSW: 5.000


6/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Tworzenie (się) laboratorium : humanistyka wobec materialności narzędzi i przedmiotów badania.

Tytuł równoległy: The emergence of the laboratory : the humanities and the materiality of the tools and objects of research.

Czasopismo: Teksty Drugie

Rocznik: 2021

Szczegóły: nr 2 (197)

Opis fizyczny: S. 153-163

Uwagi: Recenzja książki: Praktyka i eksperyment : laboratoryjny model humanistyki / Piotr Marecki. Kraków 2019.

Uwagi: 10.18318/td

Punktacja MNiSW: 50.000


7/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Muzyka inżynierów : wokół praktyk twórczych pracowników studiów nagraniowych Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia i King Tubby's.

Tytuł całości: Kultury muzyczne, kultury słuchania / red. nauk. Magdalena Kamińska, Piotr Kędziora, Emilia Stachowska.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Wydawnictwo Fundacji Humaniora : 2020

Opis fizyczny: S. 53-69, streszcz. ang.

Seria: (Studia Kulturoznawcze ;nr 2)

Punktacja MNiSW: 20.000


8/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Nostalgia nośnika : o retrotopijnych właściwościach kasety magnetofonowej (jako przedmiotu).

Tytuł całości: Retro sentyment, retro moda, retro nadzieje / pod red. Małgorzaty Czapigi-Klag, Michała Rydlewskiego.

Adres wydawniczy: Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego : 2020

Opis fizyczny: S. 41-52

Seria: (Acta Universitatis Wratislaviensis. Colloquia Anthropologica et Communicativa ;vol. 13)

Punktacja MNiSW: 20.000


9/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Look who's talking : haunted bodies and uncanny voices in Altered Carbon.

Tytuł całości: Sex, death and resurrection in Altered Carbon, essays on the Netflix series / ed. by Aldona Kobus and Łukasz Muniowski.

Adres wydawniczy: Jefferson, NC, McFarland & Company : 2020

Opis fizyczny: S. 118-126

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


10/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Wola nie-wiedzy : horror postmodernistyczny czy groza późnej nowoczesności?

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: 314 s.

Seria: (Paralele : folklor, literatura, kultura)

Uwagi: Bibliogr. s. 281-293

Punktacja MNiSW: 100.000


11/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Kaszel : abiekty dźwiękowe w audiosferze pandemii.

Czasopismo: Audiosfera

Rocznik: 2017

Szczegóły: Nr 8

Opis fizyczny: S. 1-9

Punktacja MNiSW: 5.000


12/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Nagrania terenowe jako "techniki siebie"? Wokół etycznych konsekwencji dokumentowania pejzażu dźwiękowego.

Tytuł równoległy: Field recording as the technology of self : on the ethics of the soundscape documentation.

Czasopismo: Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 11 no. 3

Opis fizyczny: S. 1-12, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.26913/avant

Punktacja MNiSW: 40.000


13/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Zmiana ustroju, zmiana nośnika? Digitalizacja dźwięku i praktyki polskich fonoamatorów w czasach transformacji.

Tytuł równoległy: A change of the system, a change of the medium? Sound digitization and practices of polish phono-enthusiasts in the times of transformation.

Czasopismo: Czas Kultury

Rocznik: 2020

Szczegóły: R. 36 nr 3

Opis fizyczny: S. 112-119, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 40.000


14/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Hałasy, które nas nawiedzają : cisza, żałoba i dźwiękowe abiekty.

Tytuł równoległy: Haunting noises : silence, mourning and sound abjects.

Czasopismo: Zagadnienia Rodzajów Literackich

Rocznik: 2020

Szczegóły: T. 63 z. 4

Opis fizyczny: S. 13-26, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.26485/ZRL

Punktacja MNiSW: 20.000


15/121


Autorzy: Brzostek Dariusz, Kobus Aldona, Marak Katarzyna, Markocki Miłosz.

Tytuł oryginału: Recepcja japońskiej popkultury w Polsce : próba wyjścia poza paradygmat fantropologiczny.

Tytuł całości: "Chińskie bajki", fandom mangi i anime w Polsce / pod red. Dariusza Brzostka [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 7-17

Seria: (Paralele)


16/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Niedyskrecja medium i wstydliwość zapisu : o abiektualnym charakterze tego, co nagrane.

Tytuł całości: Antropologia, media, komunikacja / pod red. Małgorzaty Czapigi, Michała Rydlewskiego.

Adres wydawniczy: Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego : 2019

Opis fizyczny: S. 119-128

Seria: (Acta Universitatis Wratislaviensis. Colloquia Anthropologica et Communicativa ;vol. 12)

Punktacja MNiSW: 20.000


17/121


Autorzy: Marak Katarzyna, Markocki Miłosz, Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Gameplay, emotions and narrative : independent games experienced.

Adres wydawniczy: Pittsburgh, Carnegie Mellon University: ETC Press : 2019

Opis fizyczny: 311 s.

Uwagi: Bibliogr. s. 285-311.

Punktacja MNiSW: 20.000


18/121


Autorzy: Brzostek Dariusz, Kobus Aldona, Marak Katarzyna, Markocki Miłosz.

Tytuł oryginału: "Chińskie bajki" : fandom mangi i anime w Polsce / pod red. Dariusza Brzostka, Aldony Kobus, Katarzyny Marak i Miłosza Markockiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: 206 s., il.

Seria: (Paralele)

Punktacja MNiSW: 20.000


19/121


Autorzy: Brzostek Dariusz, Walewska Joanna.

Tytuł oryginału: The Polish Radio Experimental Studio as a laboratory.

Tytuł całości: Ultra sounds, the sonic art of Polish Radio Experimental Studio / ed. by David Crowley.

Adres wydawniczy: Heidelberg, Kehrer Verlag : 2019

Opis fizyczny: S. 66-86

Uwagi: Oryg. pol.: SEPR jako laboratorium. W: Czarny pokój i inne pokoje : zbiór tekstów o Studiu Eksperymentalnym Polskiego Radia / red. Michał Libera i Michał Mendyk. Warszawa, Łódź 2018.


20/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Fikcja antropologiczna czy antropologia spekulatywna? O funkcjach poznawczych narracji fantastycznonaukowych.

Tytuł równoległy: Speculative anthropology or anthropological fiction? On the referential function of science-fiction narratives.

Czasopismo: Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Kulturoznawcze

Rocznik: 2019

Szczegóły: Z. 23 nr 2-3

Opis fizyczny: S. 41-58, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Kultura misji / pod red. Jacka Małczyńskiego i Renaty Tańczuk. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.19195/0860-6668

Punktacja MNiSW: 5.000


21/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: We władzy obrazu? Słuchanie w kinie (domowym).

Czasopismo: Ekrany

Rocznik: 2019

Szczegóły: nr 1 (47)

Opis fizyczny: S. 86-90

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


22/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: (U)śmiech Mony Lisy : uwagi o audiosferze przestrzeni wystawienniczej oraz sztuce "zorientowanej na słuch".

Tytuł całości: "Antywzorce" we współczesnej sztuce i kulturze wizualnej / pod red. Karoliny Sikorskiej.

Adres wydawniczy: Poznań, Galeria Miejska Arsenał : 2018

Opis fizyczny: S. 253-270

Punktacja MNiSW: 5.000


23/121


Autorzy: Brzostek Dariusz, Walewska Joanna.

Tytuł oryginału: SEPR jako laboratorium.

Tytuł całości: Czarny pokój i inne pokoje, zbiór tekstów o Studiu Eksperymentalnym Polskiego Radia / red. Michał Libera i Michał Mendyk.

Adres wydawniczy: Warszawa, Fundacja Automatophone, Muzeum Sztuki w Łodzi, we współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza : 2018

Opis fizyczny: S. 37-55

Seria: (Biblioteka SEPR)

Punktacja MNiSW: 20.000


24/121


Autorzy: Brzostek Dariusz, Walewska Joanna.

Tytuł oryginału: Studio Eksperymentalne Polskiego Radia jako laboratorium.

Czasopismo: Glissando : magazyn o muzyce współczesnej

Rocznik: 2018

Szczegóły: Nr 35

Opis fizyczny: S. 20-29

Punktacja MNiSW: 1.000


25/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Lęk przed maszyną i lęk (z) maszyny : sztuczna inteligencja i technolęki Stanisława Lema.

Tytuł równoległy: The fear of the machine and the machine's fear : artificial intelligence and technofears in the works od Stanisław Lem.

Czasopismo: Kultura Współczesna

Rocznik: 2018

Szczegóły: nr 2 (101)

Opis fizyczny: S. 13-24, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 11.000


26/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Depeche Mode? Kilka uwag o śmierci rock and rolla.

Tytuł całości: Chodząc w ich butach..., Depeche Mode : muzyka, zajwisko, recepcja / red. nauk.: Marcin Jurzysta, Michał Pranke, Paweł Tański.

Adres wydawniczy: Toruń, ProLog, Koło Lektury Filologiczno-Filozoficznej UMK, Zakład Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej. Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 13-27

Seria: (EpiLog)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


27/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Gde zakančivaetsâ literatura? Glas gospoda i Golem XIV : relikty romana S. Lema.

Tytuł całości: Iskusstvo i otvetstvennost', literaturnoe tvorčestvo Stanislava Lema : sbornik naučnyh statej = Sztuka i odpowiedzialność : twórczość literacka Stanisława Lema : zbiór artykułów naukowych / pod red. E. Û. Koz'minoj.

Adres wydawniczy: Ekaterinburg, Kabinetnyj Učenyj : 2017

Opis fizyczny: S. 139-152

Punktacja MNiSW: 5.000


28/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: A jeśli przyszłość już była? Prognoza, diagnoza i utopia w najnowszej science fiction.

Tytuł całości: Nie tylko Lem, fantastyka współczesna / red. Maciej Wróblewski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 41-62, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 20.000


29/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Trzy maszyny : obrazy mechanizmów w literaturze niewertystycznej.

Tytuł równoległy: Three machines : the images of the clockworks in non-realistic fiction.

Tytuł całości: O literaturze i kulturze (nie tylko) popularnej, prace ofiarowane profesorowi Jakubowi Z. Lichańskiemu / pod red. Anny Gemry i Adama Mazurkiewicza.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : 2017

Opis fizyczny: S. 53-71, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 20.000


30/121


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna, Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: O poznawaniu świata (jako tekstu) : Lem versus Ingarden.

Tytuł całości: Od Lema do Sienkiewicza (z Ingardenem w tle), prace literaturoznawcze ofiarowane profesorowi Andrzejowi Stoffowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Marzenny Cyzman, Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej i Dariusza Brzostka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 273-288

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 20]

Punktacja MNiSW: 20.000


31/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Psztykanie tuż przy mikrofonie... : słuchanie medium i jouissance słuchacza.

Tytuł całości: Sposoby słuchania / red. Marcin Olejniczak,Tomasz Misiak.

Adres wydawniczy: Konin, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa : 2017

Opis fizyczny: S. 29-40

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


32/121


Autorzy: Cyzman Marzenna, Skubaczewska-Pniewska Anna, Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Od Lema do Sienkiewicza (z Ingardenem w tle) : prace literaturoznawcze ofiarowane profesorowi Andrzejowi Stoffowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Marzenny Cyzman, Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej i Dariusza Brzostka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: 505, [1] s., il.

Punktacja MNiSW: 20.000


33/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Gdzie kończy się literatura? Głos Pana i Golem XIV : Stanisława Lema "resztki (po) powieści".

Czasopismo: Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna

Rocznik: 2017

Szczegóły: Z. 23

Opis fizyczny: S. 39-50, streszcz. ang.

Uwagi: 10.19195/0867-7441

Punktacja MNiSW: 11.000


34/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Dźwięk (zapisany) jako osobliwość : uwagi o kolekcjonowaniu nagrań terenowych.

Czasopismo: Audiosfera

Rocznik: 2017

Szczegóły: Nr 6

Opis fizyczny: S. 1-10

Punktacja MNiSW: 1.000


35/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: The sonoristic triangle, or, what Claude Lévi-Strauss would have said about.

Czasopismo: Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 8 no. 1

Opis fizyczny: S. 93-100

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.26913/80102017.0101.0006

Punktacja MNiSW: 13.000


36/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Sherlock Holmes, maglownica i bezsensowny rytuał : demoniczność (i) powtórzenia w popkulturze.

Tytuł równoległy: Sherlock Holmes, a mangle and a meaningless ritual : the demonic (of) repetitions in popular culture.

Czasopismo: Literatura Ludowa

Rocznik: 2017

Szczegóły: R. 61 nr 4-5

Opis fizyczny: S. 39-48, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/LL

Punktacja MNiSW: 11.000


37/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Odtworzyć tożsamość, odzyskać nowoczesność : od plądrowania archiwów do rekonstrukcji nagrań.

Tytuł równoległy: Rebuild identity, reclaim modernity : from plunderphonics to remastering archives.

Czasopismo: Przegląd Kulturoznawczy

Rocznik: 2017

Szczegóły: nr 1 (31)

Opis fizyczny: S. 85-105

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.4467/20843860PK

Punktacja MNiSW: 14.000


38/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Repozytoria nie-wiedzy? W stronę hermeneutyki paranoicznej.

Tytuł równoległy: The repositories of the non-knowledge : towards a paranoiac hermeneutics.

Czasopismo: Przegląd Kulturoznawczy

Rocznik: 2017

Szczegóły: nr 2 (32)

Opis fizyczny: S. 156-175, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.4467/20843860PK

Punktacja MNiSW: 14.000


39/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Z wykopalisk Agathy Christie : archeologia jako "metoda śledcza" w powieści kryminalnej.

Tytuł równoległy: From excavation of Agatha Christie : archaeology as a "method of investigation" in crime novels.

Tytuł całości: Literatura kryminalna, na tropie motywów / pod red. Anny Gemry.

Adres wydawniczy: Kraków, EMG : 2016

Opis fizyczny: S. 85-98

Seria: (MFK ;3)

Punktacja MNiSW: 5.000


40/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Na tropie tropicieli Edypa : o mitologicznej (nad)interpretacji pewnego motywu literatury kryminalnej.

Tytuł całości: Mitologizacja człowieka w kulturze i literaturze iberyjskiej i polskiej = Mitificación del hombre en la cultura y literatura ibérica y polaca = Mitificação do homem na cultura e literatura ibérica e polaca / red. Wojciech Charchalis i Bogdan Trocha.

Adres wydawniczy: Zielona Góra, Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury. Uniwersytet Zielonogórski : 2016

Opis fizyczny: S. 385-395, streszcz. hiszp.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


41/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Lilia jest lilią, jest lilią, jest lilią...? : głos(y) ciała.

Tytuł równoległy: A lily is a lily, is a lily, is a lily...? : voice(es) of the body.

Tytuł całości: Obecność, brak, ślady, współcześni artyści o żydowskiej Warszawie : 11 III-12 IV 2016 / [autorzy tekstów Dariusz Brzostek et al.].

Adres wydawniczy: Warszawa, Muzeum Historii Żydów Polskich Polin : 2016

Opis fizyczny: S. 126-133

Uwagi: Tekst równol. pol. i ang.


42/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Groza (w) antropologii, czyli kulturoznawca jako potwór.

Tytuł całości: Potworna wiedza, horror w badaniach kulturowych / pod red. Dariusza Brzostka, Aldony Kobus, Miłosza Markockiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 9-23, streszcz. ang.

Seria: (Paralele : folklor, literatura, kultura)

Punktacja MNiSW: 5.000


43/121


Autorzy: Brzostek Dariusz, Kobus Aldona, Markocki Miłosz.

Tytuł oryginału: Potworna wiedza : horror w badaniach kulturowych / pod red. Dariusza Brzostka, Aldony Kobus, Miłosza Markockiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 286 s.

Seria: (Paralele : folklor, literatura, kultura)

Punktacja MNiSW: 5.000


44/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Audiosfera w utworach literackich Stanisława Lema i ich (dźwiękowych) adaptacjach.

Czasopismo: Audiosfera

Rocznik: 2016

Szczegóły: Nr 4

Opis fizyczny: S. 1-13


45/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Praktyki grozy i praktyki narracyjne : creepypasta : niesamowitość (w) sieci.

Czasopismo: Literatura Ludowa

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 60 nr 3

Opis fizyczny: S. 53-61, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 11.000


46/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Tekst (uczyniony) z kontekstu : jak rozmawiamy o książkach, które nie istnieją?

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 19

Opis fizyczny: S. 167-179, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Konstruktywizm w literaturoznawstwie / pod redakcją Pawła Bohuszewicza i Marzenny Cyzman.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/LC

Punktacja MNiSW: 10.000


47/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Przyszłość nauki, przyszłość uniwersytetu : fantastycznonaukowe prognozy zaniku wiedzy naukowej.

Czasopismo: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 28

Opis fizyczny: S. 13-33, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.14746/pspsl

Punktacja MNiSW: 13.000


48/121


Autorzy: Tańczuk Renata, Brzostek Dariusz, Losiak Robert, Misiak Tomasz, Poprawa Adam.

Tytuł oryginału: Panel dyskusyjny : o abiektach dźwiękowych.

Czasopismo: Res Facta Nova : teksty o muzyce współczesnej

Rocznik: 2016

Szczegóły: Nr 17 (26)

Opis fizyczny: S. 109-116


49/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: O abiektach dźwiękowych : intymne hałasy, zdyscyplinowana spontaniczność i wstręt do improwizacji.

Czasopismo: Res Facta Nova : teksty o muzyce współczesnej

Rocznik: 2016

Szczegóły: Nr 17 (26)

Opis fizyczny: S. 100-108

Punktacja MNiSW: 8.000


50/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Black science - black magic : czy afrofuturyzm jest narracją poznawczą?

Tytuł równoległy: Black science - black magic : afrofuturism, narrative and cognition.

Czasopismo: Sztuka i Dokumentacja

Rocznik: 2016

Szczegóły: Nr 14

Opis fizyczny: S. 28-37

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


51/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Patologizacja przykładu : o (nie)oczekiwanych konsekwencjach etycznych nagrywania źródeł antropologicznych.

Tytuł całości: Etyczno-moralne aspekty "praktyk humanistycznych" / red. M. Kafar, A.F. Kola.

Adres wydawniczy: Toruń, Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS : 2015

Opis fizyczny: S. 95-108

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


52/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Rytm władzy i arytmia oporu : Michel Foucault a sound studies.

Tytuł całości: Foucault, źródła, ujścia / red. nauk. Mateusz Falkowski, Krzysztof Pacewicz, Clara Zgoła.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Eperons-Ostrogi : 2015

Opis fizyczny: S. 287-300

Seria: (Biblioteka Babel)

Punktacja MNiSW: 5.000


53/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Drapieżnik i (jego) ofiara : horror w kontekście ewolucjonistycznych teorii narracji.

Tytuł całości: Literatura i kultura popularna, badania, analizy, interpretacje / pod red. Anny Gemry.

Adres wydawniczy: Wrocław, Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów. Instytut Filologii Polskiej. Uniwersytet Wrocławski : 2015

Opis fizyczny: S. 49-58

Seria: (Popkultura - Popliteratura)

Punktacja MNiSW: 5.000


54/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: "Przecież nie zabił jej duch" : schemat fabularny kryminału w narracjach niewerystycznych.

Tytuł całości: Literatura kryminalna, na tropie źródeł / pod red. Anny Gemry.

Adres wydawniczy: Kraków, EMG : 2015

Opis fizyczny: S. 125-138

Seria: (MFK ;t. 2)

Punktacja MNiSW: 5.000


55/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Jak "rodzą się" mity (w obiegu internetowym) : dwa przypadki w kręgu kultury iberyjskiej.

Tytuł całości: Mitologizacja kultury w polskiej i iberyjskiej twórczości artystycznej = Mitificación de cultura en la creación artística ibérica y polaca / red. Wojciech Charchalis i Bogdan Trocha.

Adres wydawniczy: Zielona Góra, Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury. Uniwersytet Zielonogórski : 2015

Opis fizyczny: S. 71-83

Punktacja MNiSW: 5.000


56/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: It's alright ma, it's inly witchcraft : kultura jako palimpsest w horrorze brytyjskim drugiej połowy XX wieku.

Czasopismo: Studia Kulturoznawcze

Rocznik: 2015

Szczegóły: nr 2 (8)

Opis fizyczny: S. 23-38, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 7.000


57/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Tyrania oka, pokora ucha? O potrzebie sound studies.

Tytuł równoległy: Tyranny of the eye, humility of the ear? On the need for sound studies.

Czasopismo: Teksty Drugie

Rocznik: 2015

Szczegóły: nr 5 (155)

Opis fizyczny: S. 13-27, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 15.000


58/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Wspólnoty interpretacyjne i konstruowanie niemożliwego : horror w świecie późnej nowoczesności.

Tytuł całości: Literatura i kultura popularna, badania i metody / pod red. Anny Gemry i Adama Mazurkiewicza.

Adres wydawniczy: Wrocław, Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów : 2014

Opis fizyczny: S. 119-135

Punktacja MNiSW: 5.000


59/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Motyw zbrodni : od chciwego spadkobiercy do seryjnego zabójcy.

Tytuł całości: Literatura kryminalna, śledztwo w sprawie gatunków / pod red. Anny Gemry.

Adres wydawniczy: Kraków, EMG : 2014

Opis fizyczny: S. 281-295

Seria: (MFK ;t. 1)

Punktacja MNiSW: 5.000


60/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Nasłuchiwanie hałasu : audioantropologia między ekspresją a doświadczeniem.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: 282 s.

Uwagi: Bibliogr. s. 267-282

Punktacja MNiSW: 25.000


61/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Wiele hałasu o coś, albo jak przestać się bać i pokochać awangardę.

Czasopismo: Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna

Rocznik: 2014

Szczegóły: Z. 20

Opis fizyczny: S. 171-173

Uwagi: Recenzja książki: Awangarda muzyki końca XX wieku : przewodnik dla początkujących. T. 1 / Marcin Borchardt. Gdańsk 2014.

Punktacja MNiSW: 5.000


62/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Bez lęku (przed wpływem)? : na marginesie Oka potwora Jacka Dukaja.

Czasopismo: Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna

Rocznik: 2014

Szczegóły: Z. 20

Opis fizyczny: S. 29-38, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


63/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Perwersyjne rozkosze audiofila.

Czasopismo: Kultura Współczesna

Rocznik: 2014

Szczegóły: nr 4 (84)

Opis fizyczny: S. 9-18, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł numeru: Uroki analogu / koncepcja numeru i red. nauk. Joanna Walewska, Dariusz Brzostek.

Punktacja MNiSW: 6.000


64/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Realne monstra : potwory freudowskie i potwory doktora Freuda.

Czasopismo: Kwartalnik Literacki

Rocznik: 2014

Szczegóły: nr 4 (98)

Opis fizyczny: S. 16-25


65/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: (Pop)kultura po rock and rollu : uwagi o japońskiej muzyce eksperymentalnej.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 14

Opis fizyczny: S. 326-341

Punktacja MNiSW: 4.000


66/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Technologia aktu poetyckiego.

Czasopismo: Przegląd Kulturoznawczy

Rocznik: 2014

Szczegóły: nr 1 (19)

Opis fizyczny: S. 106-112

Uwagi: Recenzja książki: Poezja eksperymentalna : epoka cyfrowa : (1953-2007) / Jacques Donguy. Gdańsk 2014.

Uwagi: 10.4467/20843860PK

Punktacja MNiSW: 9.000


67/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Fantazmat ucieleśniony (w słowach) : erotyzm w fantastyce Stanisława Lema.

Tytuł całości: Ciało w futurofantastyce słowiańskiej / pod red. nauk. Dejana Ajdačicia i Wacława Waleckiego.

Adres wydawniczy: Kraków, Collegium Columbinum : 2013

Opis fizyczny: S. 121-132

Seria: (Biblioteka Tradycji ;nr 123)

Punktacja MNiSW: 5.000


68/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Analiza tekstu, interpretacja zbrodni : o wartościach poznawczych fikcji detektywistycznej.

Tytuł całości: Kryminał - gatunek poważ(a)ny? / red.: Tomasz Dalasiński, Tomasz Szymon Markiewka.

Adres wydawniczy: Poznań, E-wydawnictwo Sp. z o.o. : 2013

Opis fizyczny: S. 28-34

Punktacja MNiSW: 5.000


69/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Eksperci i amatorzy : o internetowych praktykach recenzenckich jako "systemach eksperckich".

Tytuł całości: Netlor, wiedza cyfrowych tubylców / pod red. Piotra Grochowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: S. 215-235, streszcz. ang.

Seria: (Paralele : folklor, literatura, kultura ;folklor, literatura, kultura)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 5]

Punktacja MNiSW: 4.000


70/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Higiena jako mechanizm biowładzy : uwagi o Przedpiekłu Gabrieli Zapolskiej.

Tytuł całości: Życie i twórczość Gabrieli Zapolskiej / wyd. Hanna Ratuszna, Adam Jarosz.

Adres wydawniczy: Stuttgart, Ibidem-Verlag : 2013

Opis fizyczny: S. 191-200

Punktacja MNiSW: 5.000


71/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Trójkąt sonorystyczny, albo co Claude Lévi-Strauss powiedziałby o kulturze dźwięku, gdyby nie mówił o kuchni.

Czasopismo: Fragile

Rocznik: 2013

Szczegóły: nr 1 (19)

Opis fizyczny: S. 61-66


72/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Afrofuturyzm : od analogowej wyobraźni do cyfrowego oporu.

Czasopismo: Fragile

Rocznik: 2013

Szczegóły: nr 2 (20)

Opis fizyczny: S. 72-76


73/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Parmegiani in the Bush : o kulturowej bibliotece dźwiękowej.

Czasopismo: Fragile

Rocznik: 2013

Szczegóły: nr 3 (21)

Opis fizyczny: S. 56-60


74/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Mury azylu, ramy dyskursu.

Czasopismo: Literatura Ludowa

Rocznik: 2013

Szczegóły: R. 57 nr 1

Opis fizyczny: S. 41-48, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


75/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Corpus eroticum albo fantazmatyczna kochanka Jerzego Szamoty.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 11

Opis fizyczny: S. 144-153, il.

Uwagi: 10.12775/LC

Punktacja MNiSW: 4.000


76/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Przemiany kulturowe : hałas.

Tytuł całości: Sensualność w kulturze polskiej, przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności / kier. proj. Włodzimierz Bolecki.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo : 2012

Uwagi: Projekt realizowany on-line: www.sensualnosc.ibl.waw.pl


77/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Rock.

Tytuł całości: Sensualność w kulturze polskiej, przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności / kier. proj. Włodzimierz Bolecki.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo : 2012

Uwagi: Projekt realizowany on-line: www.sensualnosc.ibl.waw.pl


78/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Szum.

Tytuł całości: Sensualność w kulturze polskiej, przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności / kier. proj. Włodzimierz Bolecki.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo : 2012

Uwagi: Projekt realizowany on-line: www.sensualnosc.ibl.waw.pl


79/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Muzyka i ekstaza.

Tytuł całości: Sensualność w kulturze polskiej, przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności / kier. proj. Włodzimierz Bolecki.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo : 2012

Uwagi: Projekt realizowany on-line: www.sensualnosc.ibl.waw.pl


80/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Jazz.

Tytuł całości: Sensualność w kulturze polskiej, przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności / kier. proj. Włodzimierz Bolecki.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo : 2012

Uwagi: Projekt realizowany on-line: www.sensualnosc.ibl.waw.pl


81/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Rytuał i improwizacja.

Tytuł całości: Spotkania w przestrzeni idei, słów, obrazów, księga pamiątkowa dedykowana prof. dr hab. Zofii Mocarskiej-Tycowej / pod red. Joanny Bielskiej-Krawczyk, Krzysztofa Ćwiklińskiego, Sylwii Kołos.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: S. 131-141

Punktacja MNiSW: 5.000


82/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Eksplozja ekstazy : muzyka psychodeliczna jako instrument walki politycznej.

Tytuł całości: Sztuka i polityka, muzyka popularna / pod red. Marka Jezińskiego, Łukasza Wojtkowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: S. 83-92

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


83/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: To nie jest trąbka : przyczynek do fenomenologii instrumentów preparowanych.

Czasopismo: Fragile

Rocznik: 2012

Szczegóły: nr 1 (15)

Opis fizyczny: S. 50-54


84/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Nasz folk, czyli co jest polo?

Czasopismo: Fragile

Rocznik: 2012

Szczegóły: nr 2 (16)

Opis fizyczny: S. 42-46


85/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Znikanie : (po)głosy starości.

Czasopismo: Fragile

Rocznik: 2012

Szczegóły: nr 4 (18)

Opis fizyczny: S. 58-61


86/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Rubieże kultury - rubieże kulturoznawstwa?

Czasopismo: Literatura Ludowa

Rocznik: 2012

Szczegóły: R. 56 nr 6

Opis fizyczny: S. 70-73

Uwagi: Recenzja książki: Rubieże kultury popularnej : popkultura w świecie przepływów / Anna Nacher. Poznań 2012.

Punktacja MNiSW: 7.000


87/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Antropologia (literatury) w świetle językoznawstwa.

Tytuł całości: Teoria literatury w świetle językoznawstwa, zbiór studiów / pod red. Marzenny Cyzman i Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: S. 129-140

Punktacja MNiSW: 5.000


88/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Kolekcja jakiej nie było.

Czasopismo: Fragile

Rocznik: 2011

Szczegóły: nr 1 (11)

Opis fizyczny: S. 49-54


89/121


Autorzy: Brzostek Dariusz, Ziemilski Wojciech, Libera Michał.

Tytuł oryginału: Ciało : wokół muzyki Henri Chopina

Tytuł całości: Krew na liściach, muzyka jako teoria społeczna / pod red. Michała Libery.

Adres wydawniczy: Warszawa, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki : 2010

Opis fizyczny: S. 11-21


90/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Wokół genologicznych problemów tzw. poezji dźwiękowej

Tytuł całości: Problematyka tekstu głosowo interpretowanego. 3 / pod red. Władysława Sawryckiego [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Mado : 2010

Opis fizyczny: S. 131-148

Punktacja MNiSW: 7.000


91/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Porzucić język! Ocalić poezję! : Artaud.Roussel. Chopin.

Czasopismo: Fragile

Rocznik: 2010

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 14-17


92/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Sztuka dystansu : awangarda w krzywym zwierciadle ponowoczesności

Czasopismo: Fragile

Rocznik: 2010

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 62-66


93/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Nimfa zwana Echo

Czasopismo: Fragile

Rocznik: 2010

Szczegóły: nr 3

Opis fizyczny: S. 58-61


94/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Muzyka głupców czy święto ekstazy? : wokół improwizacji

Czasopismo: Fragile

Rocznik: 2010

Szczegóły: nr 4

Opis fizyczny: S. 37-41


95/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: CoCArt Music Festival, czyli ulotne brzmienie obrazu.

Czasopismo: Gościniec Sztuki : magazyn artystyczno-literacki

Rocznik: 2010

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 149-152


96/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Dwa oblicza rosyjskiej awangardy muzycznej

Czasopismo: Gościniec Sztuki : magazyn artystyczno-literacki

Rocznik: 2010

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 63-69


97/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Wielki Koonaklaster i jego bard : słowo o Faheyu.

Czasopismo: m/i

Rocznik: 2010

Szczegóły: nr 3/4

Opis fizyczny: S. 22-25


98/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: "Inny" edukacji czy "inna edukacja"?

Czasopismo: Polonistyka

Rocznik: 2010

Szczegóły: R. 63 nr 4

Opis fizyczny: S. 11-15, streszcz. ang.


99/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Gdzie jest Muza? Namuzowywanie Mirona Białoszewskiego

Tytuł całości: Poezja świadoma siebie, interpretacje wierszy autotematycznych / pod red. Andrzeja Stoffa, Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej, Dariusza Brzostka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: S. 253-264


100/121


Autorzy: Stoff Andrzej, Skubaczewska-Pniewska Anna, Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Poezja świadoma siebie : interpretacje wierszy autotematycznych / pod red. Andrzeja Stoffa, Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej, Dariusza Brzostka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: 300 s.

Punktacja MNiSW: 5.000


101/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Literatura i nierozum : antropologia fantastyki grozy

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: 286 s., summ.

Uwagi: Bibliogr.; indeks osób

Punktacja MNiSW: 24.000


102/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Archeologia konwencji literackiej : zarys metody.

Czasopismo: Literatura Ludowa

Rocznik: 2008

Szczegóły: R. 52 nr 2

Opis fizyczny: S. 3-12, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


103/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Od absolutnej oryginalności do kryptocytatu : o "aluzyjności" dzieł awangardowych.

Tytuł całości: Aluzja literacka, teoria, interpretacje, konteksty : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Stoffa i Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 79-100

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Punktacja MNiSW: 1.000


104/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: James Joyce, autor Gilgamesza : o pewnej aluzji literackiej Stanisława Lema.

Tytuł całości: Aluzja literacka, teoria, interpretacje, konteksty : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Stoffa i Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 285-297

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Punktacja MNiSW: 1.000


105/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: O próbie "rytualizacji" filmu : uwagi na marginesie pewnego eksperymentu Mayi Deren.

Tytuł całości: Scena i ekran, przestrzeń dialogu interartystycznego / pod red. Janusza Skuczyńskiego i Piotra Skrzypczaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 93-115

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Punktacja MNiSW: 5.000


106/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Między prognozą a utopią : science fiction wobec paradygmatu racjonalności.

Tytuł całości: Slovenska naučna fantastika, zbornik radova / [urednici Dejan Ajdačić, Bojan Jović].

Adres wydawniczy: Beograd, Čigoja Štampa : 2007

Opis fizyczny: S. 155-180

Punktacja MNiSW: 6.000


107/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Uzdrowiony uzdrowiciel : gnostycki język symboliczny w powieściach fantastycznonaukowych Philipa K. Dicka.

Tytuł całości: Filozoficzne inspiracje literatury. Seria 2 / pod red. Marzenny Cyzman i Katarzyny Szostakowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2006

Opis fizyczny: S. 199-212

Punktacja MNiSW: 6.000


108/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Lemowersum przenicowane?

Czasopismo: Teksty Drugie

Rocznik: 2006

Szczegóły: nr 1-2 (97-98)

Opis fizyczny: S. 136-144

Punktacja MNiSW: 12.000


109/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Maska Stanisława Lema, czyli narodziny umysłu z ciała maszyny.

Tytuł całości: Polska literatura fantastyczna, interpretacje / pod red. Andrzeja Stoffa i Dariusza Brzostka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: S. 315-331

Punktacja MNiSW: 6.000


110/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Problemy motywacji fantastycznej i fantastycznonaukowej.

Tytuł całości: Polska literatura fantastyczna, interpretacje / pod red. Andrzeja Stoffa i Dariusza Brzostka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: S. 15-54

Punktacja MNiSW: 6.000


111/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Historia o kawalerze Toledo Jana Potockiego, czyli pokusa racjonalności.

Tytuł całości: Polska literatura fantastyczna, interpretacje / pod red. Andrzeja Stoffa i Dariusza Brzostka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: S. 93-109

Punktacja MNiSW: 6.000


112/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Kongres futurologiczny Stanisława Lema, czyli złudna utopia farmakokracji.

Tytuł całości: Polska literatura fantastyczna, interpretacje / pod red. Andrzeja Stoffa i Dariusza Brzostka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: S. 281-296

Punktacja MNiSW: 6.000


113/121


Autorzy: Stoff Andrzej, Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Polska literatura fantastyczna : interpretacje / pod red. Andrzeja Stoffa i Dariusza Brzostka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: 423 s.

Punktacja MNiSW: 10.000


114/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Między Baker Street 221/B a Berggasse 19, czyli o detektywach i psychoanalitykach.

Tytuł całości: Z filozoficznych inspiracji literatury, materiały z Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Doktorantów, 21-22 października 2004, Toruń / oprac. przez M. Cyzman i K. Szostakowską.

Adres wydawniczy: Toruń, Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: S. 9-32


115/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Jutro, czyli bardziej : hiperbolizacja jako metoda kreacji "świata przyszłości" w utworach fantastycznonaukowych.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 2005

Szczegóły: Z. 61

Opis fizyczny: S. 195-218, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


116/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Komponowanie i kompozycja : dzieło literackie między pamięcią a pismem.

Tytuł całości: Kompozycja dzieła literackiego / pod red. Andrzeja Stoffa.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: S. 161-184


117/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Czas dzieła literackiego : przypadek science fiction.

Tytuł całości: Z teorii dzieła literackiego / pod red. Andrzeja Stoffa i Marzenny Cyzman.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: S. 167-211

Punktacja MNiSW: 2.000


118/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Projekt literatury konceptualnej? O "książkach nieistniejących" Stanisława Lema.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 2001

Szczegóły: Z. 54

Opis fizyczny: S. 159-180, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


119/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Przełamywanie schematu : parodia jako zabieg dekonwencjonalizujący w literaturze popularnej na przykładzie science fiction.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 2001

Szczegóły: Z. 56

Opis fizyczny: S. 123-140, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


120/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Między "naukową cudownością" a "wtargnięciem niemożliwego" : czy istnieje fantastyka science fiction?

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 1999

Szczegóły: Z. 52

Opis fizyczny: S. 165-184, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


121/121


Autorzy: Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Funkcjonalizacja czasu i przestrzeni w powieściach Philipa K. Dicka : między fantastyką a science fiction.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 1999

Szczegóły: Z. 53

Opis fizyczny: S. 171-190, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000