Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Hanna Kupś
adiunkt
Katedra Kulturoznawstwa, Instytut Nauk o Kulturze

pokój: 309A
tel.: +48-56-611-3558
e-mail: hanna.kups@umk.pl
www: https://www.human.umk.pl/cjikch/

Zainteresowania:
- tradycyjna muzyka chińska
- chińskie ludowe instrumenty muzyczne
- chińska terminologia muzykologiczna
- dialekty i języki chińskie
- sztuka okresu wczesnostarożytnego

Terminy konsultacji:
Wrześniowe konsultacje przeprowadzane są w formie zdalnej, w terminach:

wtorek 09:00-10:00 i czwartek 09:00-10:00

Konsultacje w semestrze zimowym prowadzone będą w formie zdalnej, w terminach:

wtorek 08:30 - 09:30 i środa 11:30-12:30. 

Proszę o wcześniejsze umówienie się drogą mailową.Bibliografia