Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Bartosz Awianowicz, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Filologii Klasycznej, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: 304a, Coll. Maius, Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-3558
e-mail: bawianus@umk.pl
ORCID: 0000-0001-7380-2272

Zainteresowania:
Moje zainteresowania naukowe to:
- retoryka antyczna (głównie teoria wymowy Cycerona)
- retoryka i praktyka oratorska wczesnej epoki nowożytnej (teoria retoryczna w XVI-XVIII w., nowołacińskie panegiryki)
- numizmatyka starożytnej Grecji i Rzymu

Terminy konsultacji:
Konsultacje w czasie sesji zimowej 2023-24 / consultations hours during the summer semester 2023/24: środy / Wednesdays, 11:40-13:10 (Coll. Maius, pokój 304a / room 304a lub / or via MS Teams i / and e-mail: bartosz.awianowicz@umk.pl).

Zobacz profil w Bazie Wiedzy