Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Ewa Kościałkowska-Okońska
adiunkt
Katedra Językoznawstwa Eksperymentalnego, Instytut Językoznawstwa

pokój: C.3.23
tel.: +48-56-611-3700
e-mail: ewako@umk.pl

Terminy konsultacji:
Dyżury w I semestrze: środa 11.30-13.00 (C 3.23)
Dyżury w sesji egzaminacyjnej i poprawkowej: 31.01 - 10.30-12.00, 11.02 - 10.00-13.00 (dyżur podwójny), 26.02 - 10.00-11.30

Dyżury w II semestrze: środa 10.00-11.30 (C 3.23)

Semestr letni/ summer semester
Dyżury/duty hours: Thu 10.00-11.00 via MS Teams
Link:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4634e61263dc4934b9aebd9a579c337c%40thread.tacv2/conversations?groupId=ebfc932c-e759-49b5-b8b7-4d45dc3a1b65&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Bibliografia