Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Ewa Kościałkowska-Okońska
adiunkt
Katedra Językoznawstwa Eksperymentalnego, Instytut Językoznawstwa

pokój: C.3.23
tel.: +48-56-611-3700
e-mail: ewako@umk.pl


Terminy konsultacji:
2021/2022
Semestr zimowy/ winter semester
Dyżury/ duty hours: Thu 10.00-11.30
Sala/ Room: C 3.23


Semestr letni/ summer semester
Dyżury/duty hours: Wed 13.00-14.00 via Ms Teams
Dyżur/ duty hours Thu 30.07.2022 (zamiast/instead 29.07.2022)- 12.00-13.00 C. 3.23
Sala/ Room:
Link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4634e61263dc4934b9aebd9a579c337c%40thread.tacv2/conversations?groupId=ebfc932c-e759-49b5-b8b7-4d45dc3a1b65&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4634e61263dc4934b9aebd9a579c337c%40thread.tacv2/conversations?groupId=ebfc932c-e759-49b5-b8b7-4d45dc3a1b65&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Zobacz profil w Bazie Wiedzy