Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Joanna Książek
adiunkt
Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, Instytut Nauk o Kulturze

pokój: C 2.41
tel.: +48-56-611-2385
e-mail: jksiazek@umk.pl
ORCID: 0000-0002-3535-0997

Zainteresowania:
Kwestie tożsamościowe obszarów szeroko rozumianego pogranicza, a także migrantów, reemigrantów i repatriantów w Europie; procesy kulturowe w obliczu transformacji ustrojowych byłych republik radzieckich; rola etnologa w programach pomocowych organizacji pozarządowych i rządowych; eko-antropologia; kulturowe determinanty relacji człowiek - zwierzę.

Terminy konsultacji:
Dyżury w semestrze letnim 2021/22 odbywać się będą w środy w godzinach 13.00 - 14.00 w pokoju nr C 2.41.

Zobacz profil w Bazie Wiedzy