Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Tomasz Waszak, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych XIX - XXI Wieku, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: C.3.14
tel.: +48-56-611-3560
e-mail: towasz@umk.pl
ORCID: 0000-0002-5101-6710

Terminy konsultacji:
Dyżur we wrześniu 2022:

piatek 9 września, godz. 12-13:30 pokój C 3.14 lub zdallnie na Teams (patrz poniższy link i kod)

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4bc49367ce164cc1b927d02c6d945962%40thread.tacv2/conversations?groupId=e27fef24-205c-44e4-b07a-97718fe55c6d&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

hxoxo08

Możliwe także inne terminy po uprzednim umówieniu się.


Zobacz profil w Bazie Wiedzy