Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Tomasz Waszak, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych XIX - XXI Wieku, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: C.3.14, Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: 56-611-3560
e-mail: towasz@umk.pl
ORCID: 0000-0002-5101-6710

Terminy konsultacji:
Dyżur w semestrze zimowym 2023/2022:

środy o 11:30 - 13:00 w pokoju C 3.14 lub, po wcześniejszym umówieniu się, zdallnie na Teams (patrz poniższy link i kod)

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4bc49367ce164cc1b927d02c6d945962%40thread.tacv2/conversations?groupId=e27fef24-205c-44e4-b07a-97718fe55c6d&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

hxoxo08

Możliwe także inne terminy po uprzednim umówieniu się.


Zobacz profil w Bazie Wiedzy