Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Izabela Duraj-Nowosielskadr hab. Izabela Duraj-Nowosielska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Teorii Języka, Instytut Językoznawstwa

pokój: 408
e-mail: iza_duraj@umk.pl
www: http://www.home.umk.pl/~iza_duraj/
ORCID: 0000-0002-9470-3801

Zainteresowania:
semantyka kompozycjonalna i składnia semantyczna współczesnego języka polskiego; metodologia opisu semantycznego; pogranicze filozofii i semantyki; problematyka działań i językowych wykładników intencjonalności działań
compositional semantics and semantic syntax of the contemporary Polish language; methodology of semantic analysis; philosophy/semantics interface; actions and linguistic exponents of intentionality of actions
Terminy konsultacji:
Konsultacje w sesji letniej (online): pon 20 czerwca g. 8-9, pt 24 czerwca g. 9-11, dodatkowo pt 15 lipca g. 8-9; sesja poprawkowa: pon 5 września 8-10.
Konsultacje stacjonarne i online: wt 5 lipca g. 8-9
Stały kontakt mailowy z wyj. 25.07-31.07; możliwe konsultacje stacjonarne po uprzednim umówieniu tą drogą.


https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aCpM-hA40uExme5y33A2y2bRRDgZP8JP9jR-JzWi7JyI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=316548d4-3f67-4236-b722-4f03d6b909ec&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

kod 3ue9neyZobacz profil w Bazie Wiedzy