Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Izabela Duraj-Nowosielskadr hab. Izabela Duraj-Nowosielska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Teorii Języka, Instytut Językoznawstwa

pokój: 408, Coll. Maius, Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: (56) 611-37-81
e-mail: iza_duraj@umk.pl
ORCID: 0000-0002-9470-3801

Zainteresowania:
semantyka kompozycjonalna i składnia semantyczna współczesnego języka polskiego; metodologia opisu semantycznego; pogranicze filozofii i semantyki; problematyka działań i językowych wykładników intencjonalności działań
compositional semantics and semantic syntax of the contemporary Polish language; methodology of semantic analysis; philosophy/semantics interface; actions and linguistic exponents of intentionality of actions
Terminy konsultacji:
Konsultacje w semestrze letnim 2023/2024: poniedziałki 17-18 s. 408 Collegium Maius. W tym czasie można się też podłączyć do spotkania w zespole Teams Konsultacje:

Consultations in the summer term 2023/2024: Mondays 17-18, room 408 Collegium Maius. It's possible to join the meeting online at that time:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6exKnW3Dp5DX9VJBrRbpeiUUD_uOAiA59Lhluv7e5fk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=1abf66f5-252f-41af-9be8-6db18a50a3de&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

zespół otwarty, bez kodu dostępu / an open team, without an access code

23.10 konsultacje tylko online / consultations only onlineZobacz profil w Bazie Wiedzy