Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Izabela Duraj-Nowosielskadr hab. Izabela Duraj-Nowosielska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Teorii Języka, Instytut Językoznawstwa

pokój: 408
e-mail: iza_duraj@umk.pl
www: http://www.home.umk.pl/~iza_duraj/
ORCID: 0000-0002-9470-3801

Zainteresowania:
semantyka kompozycjonalna i składnia semantyczna współczesnego języka polskiego; metodologia opisu semantycznego; pogranicze filozofii i semantyki; problematyka działań i językowych wykładników intencjonalności działań
compositional semantics and semantic syntax of the contemporary Polish language; methodology of semantic analysis; philosophy/semantics interface; actions and linguistic exponents of intentionality of actions
Terminy konsultacji:
Kontakt w semestrze zimowym 2020/2021: e-mail, możliwe umówienie rozmowy w pokoju wideokonferencyjnym BigBlueButton
Bibliografia