Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Izabela Duraj-Nowosielska, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/12


Autorzy: Duraj-Nowosielska Izabela.

Tytuł oryginału: Kilka uwag o wyrażeniach przybliżających istotę "działań" w filozofii i lingwistyce.

Tytuł całości: Sens i konwencje w języku, studia dedykowane profesorowi Maciejowi Grochowskiemu / pod red. Adama Dobaczewskiego, Andrzeja Moroza, Piotra Sobotki.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: S. 97-131

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


2/12


Autorzy: Duraj-Nowosielska Izabela.

Tytuł oryginału: Przegląd wyrażeń języka polskiego związanych z pojęciem odpowiedzialności (w świetle jednostek podstawowych).

Tytuł równoległy: An overview of 'responsibility' expressions in the light of the basic units być odpowiedzialnym za coś ('to be responsible for something') and odpowiadać za coś przed kimś ('to be responsible for something to somebody').

Czasopismo: Prace Filologiczne

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 72

Opis fizyczny: S. 43-58, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


3/12


Autorzy: Duraj-Nowosielska Izabela.

Tytuł oryginału: Zamiar zły, choć intencja dobra, czyli o tym, jak różnią się od siebie pojęcia "intencji" i "zamiaru".

Tytuł całości: Contributions to the 20th Annual Scientific Conference of the Association of Slavists (Polyslav), Moscow, September 6th-8th, 2016 / ed. by Enrique Gutiérrez Rubio, Ekaterina Kislova, Dorota Kruk.

Adres wydawniczy: Wiesbaden, Harrassowitz Verlag : 2017

Opis fizyczny: S. 47-53, streszcz. ang.

Seria: (Die Welt der Slaven. Sammelbände ;Bd. 62)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 75.000


4/12


Autorzy: Duraj-Nowosielska Izabela.

Tytuł oryginału: Nieokreśloność odniesienia przysłówkowych modyfikatorów intencjonalności (na przykładzie celowo, świadomie i intencjonalnie).

Tytuł całości: Nieokreśloność i granice / pod red. Magdaleny Danielewiczowej, Katarzyny Doboszyńskiej-Markiewicz, Alicji Wójcickiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego : 2017

Opis fizyczny: S. 83-105, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


5/12


Autorzy: Duraj-Nowosielska Izabela.

Tytuł oryginału: Konteksty uwydatniające konflikty woli a walencja czasownika chcieć.

Czasopismo: Prace Filologiczne

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 70

Opis fizyczny: S. 171-192

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


6/12


Autorzy: Duraj-Nowosielska Izabela.

Tytuł oryginału: Charakterystyka semantyczna wyrażeń ktoś zamierza coś zrobić / robić i ktoś ma zamiar coś zrobić / robić.

Czasopismo: Prace Filologiczne

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 70

Opis fizyczny: S. 193-207, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


7/12


Autorzy: Duraj-Nowosielska Izabela.

Tytuł oryginału: Zamierzanie, zamiary i zamierzenia w języku polskim.

Czasopismo: Prace Filologiczne

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 71

Opis fizyczny: S. 127-137

Punktacja MNiSW: 12.000


8/12


Autorzy: Duraj-Nowosielska Izabela.

Tytuł oryginału: Co to znaczy: robić coś świadomie oraz świadomie coś robić? : dyskusja na temat epistemiczności/wolitywności przysłówków świadomie/nieświadomie.

Czasopismo: Linguistica Copernicana

Rocznik: 2016

Szczegóły: Nr 13

Opis fizyczny: S. 107-142, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/LinCop

Punktacja MNiSW: 13.000


9/12


Autorzy: Duraj-Nowosielska Izabela.

Tytuł oryginału: Gdzie jest cel w zdaniach z celowo i kilka innych pytań o wyrażenia pokrewne.

Czasopismo: Linguistica Copernicana

Rocznik: 2015

Szczegóły: Nr 12

Opis fizyczny: S. 23-52, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/LinCop

Punktacja MNiSW: 13.000


10/12


Autorzy: Duraj-Nowosielska Izabela.

Tytuł oryginału: "Przypadek" w języku potocznym i w filozoficznych interpretacjach współczesnej fizyki : komentarz semantyczny.

Tytuł całości: Maiuscula linguistica, studia in honorem professori Matthiae Grochowski sextuagesimo quinto dedicata / pod red. nauk. Andrzeja Moroza, Piotra Sobotki, Magdaleny Żabowskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, BEL Studio Sp. z o.o. : 2014

Opis fizyczny: S. 253-291, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


11/12


Autorzy: Duraj-Nowosielska Izabela.

Tytuł oryginału: O tym, gdzie szukać "przypadku" w zdaniach z przypadkiem i o kilku innych własnościach tego przysłówka.

Tytuł całości: Znaczenie, tekst, kultura, prace ofiarowane profesor Elżbiecie Janus / red. Anna Kozłowska, Agnieszka Świątek.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego : 2014

Opis fizyczny: S. 43-59, streszcz. ang.

Seria: (Prace Językoznawcze / Instytut Filologii Polskiej UKSW ;t. 5)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


12/12


Autorzy: Duraj-Nowosielska Izabela.

Tytuł oryginału: O teście negacji, kontekstach interpretacyjnych i zdaniach "wyratowanych".

Czasopismo: Linguistica Copernicana

Rocznik: 2013

Szczegóły: Nr 10

Opis fizyczny: S. 161-191, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000