Pracownicy - Wydział Humanistyczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Izabela Duraj-Nowosielska, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/12

Autor: Duraj-Nowosielska Izabela
Tytuł: Kilka uwag o wyrażeniach przybliżających istotę "działań" w filozofii i lingwistyce.
Tytuł wydawn. zbior.: Sens i konwencje w języku : studia dedykowane profesorowi Maciejowi Grochowskiemu / pod red. Adama Dobaczewskiego, Andrzeja Moroza, Piotra Sobotki.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
Opis fiz.: S. 97-131
ISBN: 978-83-231-4081-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

2/12

Autor: Duraj-Nowosielska Izabela
Tytuł: Przegląd wyrażeń języka polskiego związanych z pojęciem odpowiedzialności (w świetle jednostek podstawowych).
Tytuł równoległy: An overview of 'responsibility' expressions in the light of the basic units być odpowiedzialnym za coś ('to be responsible for something') and odpowiadać za coś przed kimś ('to be responsible for something to somebody').
Czasopismo: Pr. Filol., T. 72
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 43-58, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Prace Filologiczne
ISSN: 0138-0567
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

3/12

Autor: Duraj-Nowosielska Izabela
Tytuł: Zamiar zły, choć intencja dobra, czyli o tym, jak różnią się od siebie pojęcia "intencji" i "zamiaru".
Tytuł wydawn. zbior.: Contributions to the 20th Annual Scientific Conference of the Association of Slavists (Polyslav), Moscow, September 6th-8th, 2016 / ed. by Enrique Gutiérrez Rubio, Ekaterina Kislova, Dorota Kruk.
Opis wydawn.: Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2017
Opis fiz.: S. 47-53, streszcz. ang.
Seria: Die Welt der Slaven. Sammelbände ; Bd. 62
ISBN: 978-3-447-10863-8
ISSN: 2363-8605
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 75.000

4/12

Autor: Duraj-Nowosielska Izabela
Tytuł: Nieokreśloność odniesienia przysłówkowych modyfikatorów intencjonalności (na przykładzie celowo, świadomie i intencjonalnie).
Tytuł wydawn. zbior.: Nieokreśloność i granice / pod red. Magdaleny Danielewiczowej, Katarzyny Doboszyńskiej-Markiewicz, Alicji Wójcickiej.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2017
Opis fiz.: S. 83-105, streszcz. ang.
ISBN: 978-83-8090-390-6 ; eISBN: 978-83-8090-391-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

5/12

Autor: Duraj-Nowosielska Izabela
Tytuł: Konteksty uwydatniające konflikty woli a walencja czasownika chcieć.
Czasopismo: Pr. Filol., T. 70
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 171-192
Pełny tytuł czasop.: Prace Filologiczne
ISSN: 0138-0567
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

6/12

Autor: Duraj-Nowosielska Izabela
Tytuł: Charakterystyka semantyczna wyrażeń ktoś zamierza coś zrobić / robić i ktoś ma zamiar coś zrobić / robić.
Czasopismo: Pr. Filol., T. 70
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 193-207, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Prace Filologiczne
ISSN: 0138-0567
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

7/12

Autor: Duraj-Nowosielska Izabela
Tytuł: Zamierzanie, zamiary i zamierzenia w języku polskim.
Czasopismo: Pr. Filol., T. 71
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 127-137
Pełny tytuł czasop.: Prace Filologiczne
ISSN: 0138-0567
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

8/12

Autor: Duraj-Nowosielska Izabela
Tytuł: Co to znaczy: robić coś świadomie oraz świadomie coś robić? : dyskusja na temat epistemiczności/wolitywności przysłówków świadomie/nieświadomie.
Czasopismo: Linguist. Copernic., Nr 13
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 107-142, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Linguistica Copernicana
ISSN: 2080-1068 ; eISSN: 2391-7768
DOI: 10.12775/LinCop.2016.005
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 13.000

9/12

Autor: Duraj-Nowosielska Izabela
Tytuł: Gdzie jest cel w zdaniach z celowo i kilka innych pytań o wyrażenia pokrewne.
Czasopismo: Linguist. Copernic., Nr 12
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 23-52, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Linguistica Copernicana
ISSN: 2080-1068 ; eISSN: 2391-7768
DOI: 10.12775/LinCop.2015.001
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 13.000

10/12

Autor: Duraj-Nowosielska Izabela
Tytuł: "Przypadek" w języku potocznym i w filozoficznych interpretacjach współczesnej fizyki : komentarz semantyczny.
Tytuł wydawn. zbior.: Maiuscula linguistica : studia in honorem professori Matthiae Grochowski sextuagesimo quinto dedicata / pod red. nauk. Andrzeja Moroza, Piotra Sobotki, Magdaleny Żabowskiej.
Opis wydawn.: Warszawa : BEL Studio Sp. z o.o., 2014
Opis fiz.: S. 253-291, streszcz. ang.
ISBN: 978-83-7798-144-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

11/12

Autor: Duraj-Nowosielska Izabela
Tytuł: O tym, gdzie szukać "przypadku" w zdaniach z przypadkiem i o kilku innych własnościach tego przysłówka.
Tytuł wydawn. zbior.: Znaczenie, tekst, kultura : prace ofiarowane profesor Elżbiecie Janus / red. Anna Kozłowska, Agnieszka Świątek.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2014
Opis fiz.: S. 43-59, streszcz. ang.
Seria: Prace Językoznawcze / Instytut Filologii Polskiej UKSW ; t. 5
ISBN: 978-83-64181-83-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

12/12

Autor: Duraj-Nowosielska Izabela
Tytuł: O teście negacji, kontekstach interpretacyjnych i zdaniach "wyratowanych".
Czasopismo: Linguist. Copernic., Nr 10
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 161-191, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Linguistica Copernicana
ISSN: 2080-1068 ; eISSN: 2391-7768
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000