Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Mirosława Buchholtz
profesor
Katedra Literatury Amerykańskiej i Przekładu Literackiego, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: C.3.29, Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-3550
e-mail: mirabuch@umk.pl
ORCID: 0000-0002-8208-728X

Zainteresowania:
literatura amerykańska i kanadyjska głównie XIX i XX wieku
twórczość Henry’ego Jamesa
twórczość Alice Munro
twórczość Flannery O'Connor
recepcja literatury amerykańskiej, brytyjskiej i kanadyjskiej w Polsce
przekład literacki
filmowe adaptacje dzieł literackich
studia postkolonialne
auto/biografistyka
literatura dla dzieci i młodzieży


Terminy konsultacji:
No class and office hours on Wed. March 29 - I'm attending a conference.


office hours: WEDNESDAY 11.15-12.45 A.M. Coll.Hum. Room C 3.29

via MsTeams - only by appointment

link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac4a286a492bb48e69a9f4e5298a80154%40thread.tacv2/conversations?groupId=be770d33-0812-437e-abfb-9b775464040c&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324
code:
c1d9t8eZobacz profil w Bazie Wiedzy