Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Agnieszka Sowińska
adiunkt
Katedra Językoznawstwa Eksperymentalnego, Instytut Językoznawstwa

pokój: C.3.33
tel.: +48-56-611-3703
e-mail: sowinska@umk.pl

Terminy konsultacji:
23.06.2021
od 10:30 do 12:00 (Teams)
oraz
30.06.2021 (Teams)
od 9:30 do 11:00
Urlop od 5 lipca do 30 września.

Bibliografia