Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Agnieszka Sowińska
adiunkt
Katedra Językoznawstwa Eksperymentalnego, Instytut Językoznawstwa

pokój: C.3.33
tel.: +48-56-611-3703
e-mail: sowinska@umk.pl
ORCID: 0000-0002-3684-7129

Terminy konsultacji:
Sroda (29.06, 6. 07) 10:00-11:00

Zobacz profil w Bazie Wiedzy