Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Marcin Wołk, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Teorii Literatury i Komparatystyki, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: 214
tel.: +48-56-611-3529
e-mail: wolkmarc@umk.pl
www: https://umk.academia.edu/MarcinWolk
ORCID: 0000-0002-5103-7730

Zainteresowania:
Proza XX w., zagadnienia komunikacji literackiej, teoria narracji, autobiografizm, groteska literacka, literatura żydowska w językach nieżydowskich (zwłaszcza pisarstwo autorów polsko-żydowskich), komparatystyka literacka, labirynt jako motyw literacki i wzorzec konstrukcji tekstów, problematyka cyklu literackiego, twórczość Kazimierza Brandysa, Idy Fink, Witolda Gombrowicza, Hanny Krall, Stanisława Lema, Sławomira Mrożka, Jana Potockiego, Artura Sandauera, Juliana Stryjkowskiego. Ostatnio: opracowanie archiwaliów Barbary Czerwijowskiej i Kazimiery Iłłakowiczówny.

Terminy konsultacji:
Konsultacje w czasie sesji egzaminacyjnej odbywają się w Collegium Maius, pok. 214:
wtorek, godz. 12.00-13.00


Zobacz profil w Bazie Wiedzy