Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Marcin Wołk, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Teorii Literatury i Komparatystyki, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: 214
tel.: +48-56-611-3529
e-mail: wolkmarc@umk.pl
www: https://umk.academia.edu/MarcinWolk

Zainteresowania:
Proza XX w., zagadnienia komunikacji literackiej, teoria narracji, autobiografizm, groteska literacka, literatura żydowska w językach nieżydowskich (zwłaszcza pisarstwo autorów polsko-żydowskich), komparatystyka literacka, labirynt jako motyw literacki i wzorzec konstrukcji tekstów, problematyka cyklu literackiego, twórczość Kazimierza Brandysa, Idy Fink, Witolda Gombrowicza, Hanny Krall, Stanisława Lema, Sławomira Mrożka, Jana Potockiego, Artura Sandauera, Juliana Stryjkowskiego.

Terminy konsultacji:
Konsultacje odbywają się drogą elektroniczną (MS Teams: wolkmarc@o365.umk.pl), telefonicznie (56 611 35 29) w środy w godz. 10.00-11.00 lub w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu. Proszę o kontakt mailowy: wolkmarc@umk.pl.
Link do konsultacji na Teamsie: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abb23e2b1d5df4ceba7028f7f81c373ca%40thread.tacv2/conversations?groupId=51afb161-be06-4fbc-96c0-86a7ee9d4fdd&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Bibliografia