Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

mgr Sylwia Mołoń
lektor
Katedra Literaturoznawcza Filologii Romańskiej, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: C 3.40
tel.: +48-56-611-3576
e-mail: smolon@umk.pl

Terminy konsultacji:

Dyżur w semestrze letnim 2019/2020:
poniedziałek: 13:15-14:45

Konsultacje prowadzone są za pośrednictwem poczty USOS i telefonicznie (po wcześniejszym mailowym ustaleniu terminu rozmowy).

Bibliografia