Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

mgr Sylwia Mołoń
lektor
Katedra Literaturoznawcza Filologii Romańskiej, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: C 3.40
tel.: +48-56-611-3576
e-mail: smolon@umk.pl


Terminy konsultacji:
Konsultacje w czasie sesji egzaminacyjnej i wakacji letnich, gabinet: C.3.40: wtorki: godz. 12:00-13:30 (urlop od 4 lipca do 23 sierpnia 2022).

20.09.2022 - dyżur w formie zdalnej.

link do konsultacji on-line:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a46b7a55be0f54a23b72702fb79215a90%40thread.tacv2/conversations?groupId=3b0a319a-5baf-49eb-abf0-bd192510fd6d&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Zobacz profil w Bazie Wiedzy