Pracownicy - Wydział Humanistyczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

mgr Sylwia Mołoń
lektor
Katedra Literaturoznawcza Filologii Romańskiej, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: C 3.40
tel.: +48-56-611-3576
e-mail: smolon@umk.pl

Terminy konsultacji:
Dyżur w semestrze zimowym 2019/2020:
wtorek: 15:00-16:30

Konsultacje w czasie sesji zimowej:
5 lutego: 12:30-14:00
12 lutego: 12:00-13:30
26 lutego: 12:00-13:30

Bibliografia