Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Katarzyna Piątkowska
adiunkt
Katedra Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego, Instytut Językoznawstwa

pokój: C.3.25
tel.: +48-56-611-3780
e-mail: kapia@umk.pl
ORCID: 0000-0002-0357-4080

Terminy konsultacji:
duty hours during the examination session (summer semestre):

21 June 9.00-10.30 (online)
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a8463713d777941a58e7410f67835b018%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=2b48ad2c-509a-422a-b8b4-0c21c19fe001&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

27 June 9.30-11.00
room C 3.25Zobacz profil w Bazie Wiedzy