Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Katarzyna Piątkowska

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/31


Autorzy: Strugielska Ariadna, Piątkowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: A plea for a cognitive linguistics perspective on the notion of linguistic competence in the Common European Framework of Reference.

Czasopismo: XLinguae

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 13 no. 4

Opis fizyczny: S. 52-63

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.18355/XL

Punktacja MNiSW: 140.000


2/31


Autorzy: Strugielska Ariadna, Piątkowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Competence for foreign language learning and teaching / issue eds.: Ariadna Strugielska, Katarzyna Piątkowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: 138 s.

Seria: (Theoria et Historia Scientiarum ;vol. 15)

Uwagi: 10.12775/ths


3/31


Autorzy: Strugielska Ariadna, Piątkowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Towards a unified, socio-cognitive approach to languagemediated intercultural competence.

Czasopismo: Cognitive Studies

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 18

Opis fizyczny: Art. no. 1523 S. 1-14

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.11649/cs

Punktacja MNiSW: 14.000


4/31


Autorzy: Strugielska Ariadna, Piątkowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Culture, competence and intercultural competence : global and local diversities in intercultural discourse.

Czasopismo: Hermes : Journal of Language and Communication in Business

Rocznik: 2018

Szczegóły: No. 57

Opis fizyczny: S. 109-123, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


5/31


Autorzy: Strugielska Ariadna, Piątkowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: A complex systems perspective on developing intercultural communicative competence of teachers of English in autonomy-supportive settings : reflections from a summer school.

Tytuł równoległy: Rozwijanie kompetencji interkulturowej nauczycieli języka angielskiego w kontekście autonomicznym z perspektywy teorii systemów złożonych : refleksje ze szkoły letniej.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 25

Opis fizyczny: S. 97-114

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/RA

Punktacja MNiSW: 14.000


6/31


Autorzy: Piątkowska Katarzyna, Strugielska Ariadna.

Tytuł oryginału: A critical stance on the approach to intercultural competence in the Common European Framework of Reference.

Tytuł równoległy: Krytyczne spojrzenie na podejście do kompetencji interkulturowej w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.

Czasopismo: Socjolingwistyka

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 32

Opis fizyczny: S. 235-248, tab.; streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.17651/SOCJOLING

Punktacja MNiSW: 10.000


7/31


Autorzy: Strugielska Ariadna, Piątkowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Competence for foreign language learning and teaching : introduction.

Czasopismo: Theoria et Historia Scientiarum

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 15

Opis fizyczny: S. 9-17

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/ths

Punktacja MNiSW: 10.000


8/31


Autorzy: Strugielska Ariadna, Piątkowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Challenges with defining competence for foreign language learning and teaching on the basis of the Common European Framework of Reference.

Czasopismo: Theoria et Historia Scientiarum

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 15

Opis fizyczny: S. 21-33

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/ths

Punktacja MNiSW: 10.000


9/31


Autorzy: Strugielska Ariadna, Piątkowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Turning constructionist intercultural communicative competence and complex systems theory into praxis.

Czasopismo: Journal of Intercultural Communication

Rocznik: 2017

Szczegóły: No. 43

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


10/31


Autorzy: Strugielska Ariadna, Piątkowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: A languacognitive constructionist approach to intercultural competence in educational settings.

Czasopismo: Language and Intercultural Communication

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 17 no. 3

Opis fizyczny: S. 344-362, streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1080/14708477

Impact Factor: 1.061

Punktacja MNiSW: 30.000


11/31


Autorzy: Strugielska Ariadna, Piątkowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: A plea for a socio-cognitive perspective on the language-culture-cognition nexus in educational approaches to intercultural communicative competence.

Czasopismo: Review of Cognitive Linguistics

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 15 no. 1

Opis fizyczny: S. 224-252

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1075/rcl

Impact Factor: 0.371

Punktacja MNiSW: 25.000


12/31


Autorzy: Piątkowska Katarzyna, Strugielska Ariadna.

Tytuł oryginału: Unifying constructionist intercultural competence through a complex systems perspective.

Czasopismo: Theory and Practice in Language Studies

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 7 no. 12

Opis fizyczny: S. 1171-1177

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.17507/tpls

Punktacja MNiSW: 10.000


13/31


Autorzy: Strugielska Ariadna, Piątkowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: The impact of conceptualizations of quality implied in the CEFR on developments within the field of foreign language studies on the basis of Polish higher-education institutions.

Czasopismo: Wulfenia

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 24 no. 9

Opis fizyczny: S. 35-54

Uwagi: Bibliogr.

Impact Factor: 1.171

Punktacja MNiSW: 25.000


14/31


Autorzy: Strugielska Ariadna, Piątkowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Developing intercultural competence of teachers of English as a foreign language through an international project.

Czasopismo: Intercultural Education

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 27 no. 6

Opis fizyczny: S. 534-545, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1080/14675986

Punktacja MNiSW: 20.000


15/31


Autorzy: Piątkowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: From cultural knowledge to intercultural communicative competence : changing perspectives on the role of culture in foreign language teaching.

Czasopismo: Intercultural Education

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 26 no. 5

Opis fizyczny: S. 397-408

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1080/14675986

Punktacja MNiSW: 20.000


16/31


Autorzy: Piątkowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Fostering foreign language teachers' ability to teach intercultural communicative competence : a social constructivist perspective.

Czasopismo: International Journal of Arts and Sciences

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 7 no. 6

Opis fizyczny: S. 39-47

Uwagi: Publikacja na CD-rom

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


17/31


Autorzy: Piątkowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: A review of integrated approaches and their role in teaching intercultural communicative competence in a foreign language classroom.

Czasopismo: International Journal of Pedagogical Innovations

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 2 no. 1

Opis fizyczny: S. 41-50

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


18/31


Autorzy: Piątkowska Katarzyna, Kościałkowska-Okońska Ewa.

Tytuł oryginału: Correspondences and contrasts in foreign language pedagogy and translation studies / eds.: Katarzyna Piątkowska, Ewa Kościałkowska-Okońska.

Adres wydawniczy: Cham [etc.], Springer International Publishing : 2013

Opis fizyczny: 257 s., il., tab.

Seria: (Second Language Learning and Teaching)

Punktacja MNiSW: 5.000


19/31


Autorzy: Piątkowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Comparing and contrasting teachers' and teacher trainees' attitudes towards learning and teaching intercultural competence.

Tytuł całości: Correspondences and contrasts in foreign language pedagogy and translation studies / eds.: Katarzyna Piątkowska, Ewa Kościałkowska-Okońska.

Adres wydawniczy: Cham [etc.], Springer International Publishing : 2013

Opis fizyczny: S. 111-126, tab.

Seria: (Second Language Learning and Teaching)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


20/31


Autorzy: Piątkowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Foreign langauge learners' perception on their intercultural competence and their language performance.

Tytuł całości: Perspectives on foreign language learning / red. Ł. Salski and W. Szubko-Sitarek.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : 2013

Opis fizyczny: S. 121-139, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


21/31


Autorzy: Piątkowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: The role of literature in developing foreign language learners' grammatical and intercultural communicative competence.

Czasopismo: Konińskie Studia Językowe

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 1 nr 4

Opis fizyczny: S. 355-370

Uwagi: Bibliogr.


22/31


Autorzy: Piątkowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: The relationship of personality types and foreign language learners' perceptions of other cultures.

Czasopismo: International Journal of Arts and Sciences

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 5 no. 7

Opis fizyczny: S. 375-388, tab.

Uwagi: Publikacja na CD-rom

Punktacja MNiSW: 8.000


23/31


Autorzy: Piątkowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: A foreign language teacher's intercultural awareness.

Tytuł całości: Juxtapositions, correspondences, and differentiations in English studies, in comparison : research proposals / ed. by Mirosława Buchholtz and Grzegorz Koneczniak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2011

Opis fizyczny: S. 138


24/31


Autorzy: Piątkowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Foreign language learners' awareness of invisible culture and their reading comprehension skills in light of intercultural communicative competence.

Czasopismo: International Journal of Arts and Sciences

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 4 no. 10

Opis fizyczny: S. 131-143

Uwagi: Publikacja na CD-rom

Punktacja MNiSW: 8.000


25/31


Autorzy: Piątkowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Culture as content for English as a foreign language (EFL) : the role of intercultural competence in developing skills for cross-cultural communication.

Czasopismo: International Journal of Arts and Sciences

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 4 no. 5

Opis fizyczny: S. 150-164

Uwagi: Publikacja na CD-rom

Punktacja MNiSW: 8.000


26/31


Autorzy: Piątkowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Nauczanie czasowników złożonych w języku angielskim w świetle konstruktywistycznych teorii uczenia się.

Tytuł całości: Heteronomie glottodydaktyki, domeny, pogranicza i specjalizacje nauczania języków obcych : księga jubileuszowa z okazji sześćdziesięciolecia urodzin prof. dr hab. Teresy Siek-Piskozub / red. Zdzisław Wąsik, Aleksandra Wach.

Adres wydawniczy: Poznań, Instytut Filologii Angielskiej UAM : 2010

Opis fizyczny: S. 231-241

Uwagi: Bibliogr.


27/31


Autorzy: Piątkowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Building translingual and transcultural competence in foreign language learners : some reflections on the implementation of culture in a linguistic curriculum at the university level.

Tytuł całości: ICERI2010, proceedings 3rd International Conference of Education, Research and Innovation Madrid, Spain, 15-17 November, 2010.

Adres wydawniczy: [Valencia], IATED : 2010

Opis fizyczny: S. 3304-3310

Uwagi: Publikacja na CD-rom


28/31


Autorzy: Piątkowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: The role of second language learning strategies in learning English for Specific Purposes by multicultural students : implications for teaching English for the law.

Tytuł całości: Le multiculturalisme et le rôle des langues spécialisées, Aactes du Glat Lisboa 2010, 17-19 mai.

Adres wydawniczy: [Brest], Groupe de Linguistique Appliquée des Télécommunications : 2010

Opis fizyczny: S. 347-358, tab.

Uwagi: Bibliogr.


29/31


Autorzy: Strugielska Ariadna, Piątkowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Ewaluacja nauczyciela a rozwój autonomii studentów uczących się języka angielskiego jako obcego.

Tytuł całości: Nauczyciel języków obcych dziś i jutro / pod red. Mirosława Pawlaka, Anny Mystkowskiej-Wiertelak i Agnieszki Pietrzykowskiej

Adres wydawniczy: Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM : 2009

Opis fizyczny: S. 479-490, abstr. ang.

Uwagi: Bibliogr.


30/31


Autorzy: Piątkowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Teaching English prepositions by cognitive principles.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. English Studies

Rocznik: 2005

Szczegóły: Z. 14

Opis fizyczny: S. 111-126

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


31/31


Autorzy: Piątkowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Nauczanie angielskich przyimków zgodnie z założeniami językoznawstwa kognitywnego.

Czasopismo: Neofilolog

Rocznik: 2005

Szczegóły: Nr 26

Opis fizyczny: S. 44-51, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000