Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Anna Skubaczewska-Pniewska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Teorii Literatury i Komparatystyki, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: 113
tel.: +48-56-611-3537
e-mail: annaskpn@umk.pl

Terminy konsultacji:
konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 do odwołania odbywają się w formie zdalnej

poniedziałek 18:30–19:30
wtorek 18:30–19:30

istnieje możliwość kontaktu online poza godzinami dyżurów, po uprzednim ustaleniu terminu drogą mailową; rozmowy odbywają się poprzez wybrany przez studenta komunikator, w wyjątkowych sytuacjach możliwe są konsultacje telefoniczne, dene kontaktowe przekazywane są poprzez pocztę elektronicznej systemu USOS


Bibliografia