Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Anna Skubaczewska-Pniewska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Teorii Literatury i Komparatystyki, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: 113
tel.: +48-56-611-3537
e-mail: annaskpn@umk.pl

Terminy konsultacji:
od18 października 2021 konsultacje odbywają się w formie stacjonarnej w poniedziałki, godz. 12-13, w Katedrze Teorii Literatury i Komparatystyki, Collegium Maius, sala nr 113

istnieje możliwość kontaktu online poza godzinami dyżurów, po uprzednim ustaleniu terminu drogą mailową poprzez pocztę elektronicznej systemu USOS
Bibliografia