Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Anna Skubaczewska-Pniewska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Teorii Literatury i Komparatystyki, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: 113
tel.: +48-56-611-3537
e-mail: annaskpn@umk.pl

Terminy konsultacji:
konsultacje we wrześniu roku akademickiego 2019/2020 odbywają się w formie zdalnej, na platformie Teams

w poniedziałki 18:00–19:00

istnieje możliwość kontaktu online poza godzinami dyżurów, po uprzednim ustaleniu terminu drogą mailową; w wyjątkowych sytuacjach możliwe są konsultacje telefoniczne, dene kontaktowe przekazywane są poprzez pocztę elektronicznej systemu USOS


Bibliografia