Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Anna Skubaczewska-Pniewska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Teorii Literatury i Komparatystyki, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: 113
tel.: +48-56-611-3537
e-mail: annaskpn@umk.pl

Terminy konsultacji:
urlop: 5 - 9 lipca i 18 sierpnia - 30 września

konsultacje do końca roku akademickiego 2020/2021, z wyłączeniem okresów objętych urlopem, odbywają się w formie zdalnej, na platformie Teams,
w poniedziałki, godz. 20:00 - 21:00

istnieje możliwość kontaktu online poza godzinami dyżurów, po uprzednim ustaleniu terminu drogą mailową; w wyjątkowych sytuacjach możliwe są konsultacje telefoniczne, dane kontaktowe przekazywane są poprzez pocztę elektronicznej systemu USOS


Bibliografia