Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Adrian Mianecki
adiunkt
Katedra Kulturoznawstwa, Instytut Nauk o Kulturze

pokój: 210
tel.: +48-56-611-3528
e-mail: mianecki@umk.pl
ORCID: 0000-0002-8484-2349

Zainteresowania:
- folklorystyka;
- etnologia (religijność archaiczna i ludowa, związki między kulturą tradycyjną a masową);
- literaturoznawstwo (teoria literatury, literatura polska I poł. XX wieku);
- edytorstwo dzieł literackich.
Członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, The Folklore Society (UK) i American Folklore Society (USA). Współredaktor serii wydawniczej "Paralele. Folklor - literatura - kultura".


Terminy konsultacji:
W semestrze zimowym r. akad. 2023/24 konsultacje odbywać się będą w czwartki w godz. 15:00-16:00 w p. 213 Collegium Maius. Istnieje też możliwość konsultacji via Teams po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Zobacz profil w Bazie Wiedzy