Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Adrian Mianeckidr Adrian Mianecki
adiunkt
Katedra Kulturoznawstwa, Instytut Nauk o Kulturze

pokój: 210
tel.: +48-56-611-3528
e-mail: mianecki@umk.pl

Zainteresowania:
- folklorystyka;
- etnologia (religijność archaiczna i ludowa, związki między kulturą tradycyjną a masową);
- literaturoznawstwo (teoria literatury, literatura polska I poł. XX wieku);
- edytorstwo dzieł literackich.
Członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, The Folklore Society (UK) i American Folklore Society (USA). Współredaktor serii wydawniczej "Paralele. Folklor - literatura - kultura" i rocznika "Łódzkie Studia Etnograficzne".


Terminy konsultacji:
We wrześniu, jak i w sem. zimowym 2020/2021: czwartki, godz. 12:00-13:00, pokój 213 Collegium Maius, Fosa Staromiejska 3.

Bibliografia