Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Magdalena Grupa-Dolińska
adiunkt
Katedra Języków Słowiańskich, Instytut Językoznawstwa

e-mail: mgdolinska@umk.pl
ORCID: 0000-0003-3285-1451

Terminy konsultacji:
Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023:
środa, g. 14:00-15:00, s. 317 (Collegium Maius)

Zobacz profil w Bazie Wiedzy