Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Magdalena Grupa-Dolińska
asystent
Katedra Języków Słowiańskich, Instytut Językoznawstwa

e-mail: mgdolinska@umk.pl

Terminy konsultacji:
Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021:
wtorki - 11:30-13:00 (po uprzednim kontakcie przez pocztę UMK: mgdolinska@umk.pl)

Link do zespołu MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a041836f25e02499cac82bdb777e8d53e%40thread.tacv2/conversations?groupId=c55f5c97-644b-4003-bec8-4b7018f65bc4&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Urlop: 16.07. - 3.09.2021 r.

Bibliografia