Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Magdalena Grupa-Dolińska
asystent
Katedra Języków Słowiańskich, Instytut Językoznawstwa

e-mail: mgdolinska@umk.pl
ORCID: 0000-0003-3285-1451

Terminy konsultacji:
Konsultacje w semestrze letnim 2021/2022:
środy, g. 16:00-17:30, p. 317 (Collegium Maius) lub - po wcześniejszym uzgodnieniu - MS Teams.

Zobacz profil w Bazie Wiedzy