Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Magdalena Grupa-Dolińska

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/12


Autorzy: Grupa-Dolińska Magdalena.

Tytuł oryginału: Obcojęzyczne elementy we frazeologii rosyjskiej gwary staroobrzędowców w Polsce.

Tytuł równoległy: Foreign language elements in the phraseology of the Russian dialect of Old Believers living in Poland.

Tytuł całości: Słowiańska frazeologia gwarowa. 2 / pod red. Macieja Raka i Valerija M. Mokienki.

Adres wydawniczy: Kraków, Księgarnia Akademicka : 2020

Opis fizyczny: S. 109-121, streszcz. ang.

Seria: (Biblioteka "LingVariów" ;t. 28)

Punktacja MNiSW: 20.000


2/12


Autorzy: Grupa-Dolińska Magdalena.

Tytuł oryginału: Frazeologiczne kalki, półkalki i hybrydy w mowie dwujęzycznej społeczności staroobrzędowców mieszkających w Polsce.

Tytuł równoległy: Phraseological calques, semi-calques and hybrids in the language of the bilingual community of Old Believers in Poland.

Czasopismo: LingVaria

Rocznik: 2019

Szczegóły: R. 14 nr 1

Opis fizyczny: S. 249-258, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12797/LV

Punktacja MNiSW: 40.000


3/12


Autorzy: Grupa-Dolińska Magdalena.

Tytuł oryginału: Wpływ polszczyzny na terminologię techniczną w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców regionu suwalsko-augustowskiego.

Tytuł równoległy: The influence of the Polish language on the technical terminology in the Old Believers' Russian dialect in Suwałki-Augustów region.

Czasopismo: Slavia Orientalis

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 67 nr 4

Opis fizyczny: S. 703-720, streszcz. ang.

Uwagi: 10.24425/slo

Punktacja MNiSW: 12.000


4/12


Autorzy: Grupa Magdalena.

Tytuł oryginału: Osobliwości idiolektu przedstawiciela średniego pokolenia staroobrzędowców regionu suwalsko-augustowskiego.

Tytuł równoległy: Specificity of the idiolect of the Old Believers' middle-aged representative in Suwałki-Augustów region.

Czasopismo: Emigrantologia Słowian

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 3

Opis fizyczny: S. 33-39, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


5/12


Autorzy: Grupa-Dolińska Magdalena.

Tytuł oryginału: Polska frazeologia potoczna w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców w Polsce.

Tytuł równoległy: Polish colloquial phraseology in the Old Believers Russian dialect in Poland.

Czasopismo: Język a Kultura

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 27

Opis fizyczny: S. 225-233, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Diachronia w badaniach językowo-kulturowego obrazu świata / pod red. Anny Burzyńskiej-Kamienieckiej.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.19195/1232-9657

Punktacja MNiSW: 12.000


6/12


Autorzy: Głuszkowski Michał, Grupa Magdalena.

Tytuł oryginału: Socjolingwistyczne badania podłużne bilingwizmu staroobrzędowców mieszkających w Polsce.

Tytuł całości: Bilingwizm polsko-obcy dziś, od teorii i metodologii badań do studiów przypadków : monografia zbiorowa / pod red. Roberta Dębskiego i Władysława T. Miodunki.

Adres wydawniczy: Kraków, Księgarnia Akademicka : 2016

Opis fizyczny: S. 33-47, streszcz. ang.

Seria: (Biblioteka "LingVariów". Glottodydaktyka ;t. 14)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


7/12


Autorzy: Grupa Magdalena.

Tytuł oryginału: Kilka uwag na temat frazeologii sfery religijnej w gwarze staroobrzędowców mieszkających w Polsce.

Tytuł całości: Święte księgi judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym, prace dedykowane profesorowi Czesławowi Łapiczowi. T. 3: Słowiańscy chrześcijanie Wschodu i Zachodu : język, dialekt, piśmiennictwo / pod red. nauk. Moniki Krajewskiej, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, Arlety Szulc.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 289-298, streszcz. ang.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 5]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


8/12


Autorzy: Paśko-Koneczniak Dorota, Ziółkowska-Mówka Magdalena, Grupa Magdalena, Grzybowski Stefan, Jaskólski Adam, Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Rosyjska gwara staroobrzędowców w północno-wschodniej Polsce : wybór tekstów.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 283 s.

Uwagi: Tekst w j. pol. i ros.

Uwagi: Bibliogr. s. 33-35.

Punktacja MNiSW: 25.000


9/12


Autorzy: Grupa Magdalena.

Tytuł oryginału: Metodologiczne problemy związane z analizą frazeologii gwary staroobrzędowców mieszkających w Polsce.

Tytuł całości: W niewoli metody, ograniczenia, uzależnienia, szanse / red. Justyna Tuszyńska, Łukasz Lipiński, Katarzyna Nowak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe ΔTΔ : 2016

Opis fizyczny: S. 92-104, streszcz. ang.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 5]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


10/12


Autorzy: Grupa Magdalena Katarzyna.

Tytuł oryginału: Wpływ języka polskiego na leksykę medyczną w gwarze staroobrzędowców regionu suwalsko-augustowskiego.

Czasopismo: Acta Baltico-Slavica

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 40

Opis fizyczny: S. 167-185, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Pogranicze bałtycko-słowiańskie w aspekcie leksykalnym i leksykograficznym / pod red. Zofii Sawaniewskiej-Mochowej i Anny Zielińskiej.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.11649/abs

Punktacja MNiSW: 14.000


11/12


Autorzy: Grupa Magdalena.

Tytuł oryginału: Polszczyzna wierszynian oczami mieszkanki wsi.

Czasopismo: Literatura Ludowa

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 60 nr 2

Opis fizyczny: S. 71-73

Uwagi: Recenzja książki: Język polski mieszkańców wsi Wierszyna na Syberii / Swietłana Mitrenga-Ulitina. Lublin 2015.

Punktacja MNiSW: 11.000


12/12


Autorzy: Grupa Magdalena.

Tytuł oryginału: Rola tradycji w kulturze staroobrzędowców mieszkających w Polsce na podstawie powiedzeń i przysłów funkcjonujących w ich gwarze.

Czasopismo: Zeszyty Łużyckie

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 50

Opis fizyczny: S. 343-355, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000