Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Aleksandra Burdziej
adiunkt
Katedra Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych XIX - XXI Wieku, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: C.3.11, Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: 56-611-3562
e-mail: aburdziej@umk.pl
ORCID: 0000-0002-8567-2177

Zainteresowania:
- literatura niemieckojęzyczna XX i XXI wieku;
- dyskursy wokół pamięci i tożsamości niemieckiej; stosunki polsko-niemieckie XX i XXI wieku;
- literackie wizje katastroficzne; wizje i scenariusze postępu technologicznego we współczesnej prozie; wizje przyszłości w perspektywie intermedialnej;
- Future & Emerging Technologies jako motyw w literaturze; formy przekazu wiedzy w literaturze współczesnej


Terminy konsultacji:
Dyżury w semestrze zimowym 2023/24:
poniedziałki, godz. 11.30-13.00
Proszę o zgłoszenia na dyżury w miarę możliwości dzień wcześniej mailem; ponadto jestem dostępna pod adresem e-mail (aburdziej@umk.pl). Zawsze możliwe są także spotkania online na platformie M. Teams.

Zobacz profil w Bazie Wiedzy