Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Piotr Zemszał, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Języków Słowiańskich, Instytut Językoznawstwa

e-mail: howie@umk.pl
ORCID: 0000-0002-0822-8937

Terminy konsultacji:
Środa 13: 15 - 14:45, gabinet 317

W razie prowadzenia zajęć w trybie zdalnym w zespole MS TEAMS

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2da0008122d243e692127bb35d2ef608%40thread.tacv2/conversations?groupId=3c1b663e-47b7-467d-87b7-f5fa7c4189e6&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324


e-mail: howie@umk.plZobacz profil w Bazie Wiedzy