Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Piotr Zemszał, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/31


Autorzy: Zemszał Piotr.

Tytuł oryginału: Leksema "gej" kak âzykovoe oboznačenie čužerodnosti v diskurse ul'trakonservativnyh pravoslavnyh monarhistov v Rossii.

Tytuł równoległy: Lexeme "gay" as a linguistic sign of strangeness in the discourse of ultra-conservative ortodox monarchists in Russia.

Czasopismo: Prace Językoznawcze / Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Rocznik: 2021

Szczegóły: Z. 23 cz. 1

Opis fizyczny: S. 169-177, streszcz. ang., pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.31648/pj

Punktacja MNiSW: 70.000


2/31


Autorzy: Zemszał Piotr.

Tytuł oryginału: Zarys stereotypu katolika i katolicyzmu w dyskursie radykalnego ruchu prawosławnego we współczesnej Rosji na tle historycznym.

Tytuł równoległy: An outline of a stereotype of a Catholic and Catholicism in a discourse of the radical Orthodox Church movement in modern Russia.

Czasopismo: Oblicza Komunikacji

Rocznik: 2020

Szczegóły: T. 12

Opis fizyczny: S. 169-185, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.19195/2083-5345

Punktacja MNiSW: 20.000


3/31


Autorzy: Zemszał Piotr.

Tytuł oryginału: Wizerunek Władimira Majakowskiego w sowieckiej propagandzie kulturalnej w latach 1953-1957.

Tytuł równoległy: The image of Vladimir Mayakovsky in the soviet cultural propaganda in a period 1953-1957.

Czasopismo: Przegląd Rusycystyczny

Rocznik: 2020

Szczegóły: R. 42 z. 3

Opis fizyczny: S. 172-189, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.31261/pr

Punktacja MNiSW: 40.000


4/31


Autorzy: Zemszał Piotr.

Tytuł oryginału: Gniazdo słowotwórcze wyrazów motywowanych nazwą własną Sodom w dyskursie radykalnego ruchu prawosławnego we współczesnej Rosji.

Tytuł równoległy: The word-formation nest of words motivated by a proper noun Sodom in a discourse of the radical Orthodox Church movement in modern Russia.

Czasopismo: Studia Rossica Posnaniensia

Rocznik: 2020

Szczegóły: Z. 45 cz. 1

Opis fizyczny: S. 163-179, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.14746/strp

Punktacja MNiSW: 20.000


5/31


Autorzy: Zemszał Piotr.

Tytuł oryginału: Počemu ne bylo "čistogo socialističeskogo realizma"? O grâzi i čistote v sovetskom ideologičeskom diskurse o kul'ture rannego hruŝevskogo vremeni.

Tytuł równoległy: Why there was no "pure socialist realism"? Dirt and cleanness in the Soviet ideological discourse about the culture in the early period of Khrushchev's rule.

Czasopismo: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologica

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 12

Opis fizyczny: S. 49-58, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.24917/16899911

Punktacja MNiSW: 5.000


6/31


Autorzy: Zemszał Piotr.

Tytuł oryginału: Ideologema i ideologemnoe slovo - k opredeleniû terminov.

Tytuł równoległy: Ideologem i słowo ideologemowe - w kierunku definicji.
Tytuł równoległy: Ideologeme and ideologemic word - towards a definition.

Czasopismo: Przegląd Rusycystyczny

Rocznik: 2019

Szczegóły: R. 41 z. 2

Opis fizyczny: S. 150-170, streszcz. pol., ang.

Punktacja MNiSW: 40.000


7/31


Autorzy: Zemszał Piotr.

Tytuł oryginału: Pojęcie wolności w optyce dychotomii swoi - obcy w tekstach sowieckiego ideologicznego subdyskursu o kulturze w latach 1953-1957.

Tytuł równoległy: The term of freedom as perceived in the us - them dichotomy in texts of the soviet ideological subdiscourse about culture in 1953-1957.

Czasopismo: Socjolingwistyka

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 33

Opis fizyczny: S. 113-125, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.17651/SOCJOLING

Punktacja MNiSW: 70.000


8/31


Autorzy: Zemszał Piotr.

Tytuł oryginału: Kultura, ideologia, metafora : metaforyczne dychotomie związane z kategoriami swoich i obcych w ideologicznym subdyskursie o kulturze w ZSRR w latach 1953-1957.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: 408 s., streszcz. ros.

Uwagi: Bibliogr. s. 381-406.

Punktacja MNiSW: 100.000


9/31


Autorzy: Zemszał Piotr.

Tytuł oryginału: Relacje władza - artysta w sowieckim ideologicznym subdyskursie o kulturze w latach 1953-1957.

Tytuł równoległy: Relations between authorities and artists in the Soviet ideological subdiscourse about culture in 1953-1957.

Tytuł całości: Perswazja językowa w różnych dyskursach. T. 1 / pod red. Żanny Sładkiewicz i Aleksandry Klimkiewicz.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego : 2017

Opis fizyczny: S. 187-203, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


10/31


Autorzy: Zemszał Piotr.

Tytuł oryginału: Metafora ognâ v sovetskom ideologičeskom diskurse o kul'ture rannego hruŝevskogo vremeni.

Tytuł całości: Rusistika i sovremennost' / pod red. Iolanty Lubohi-Kruglik [et al.].

Adres wydawniczy: Katowice, "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych : 2017

Opis fizyczny: S. 251-265, streszcz. ang.

Seria: (Biblioteka Przeglądu Rusycystycznego ;nr 22)

Punktacja MNiSW: 20.000


11/31


Autorzy: Zemszał Piotr.

Tytuł oryginału: Kul'tura kak proizvodstvo v sovetskom ideologičeskom subdiskurse o kul'ture rannego hruŝevskogo vremeni (1953-1957).

Tytuł całości: Współczesne badania nad językiem rosyjskim i jego odmianami / pod red. Katarzyny Dembskiej i Doroty Paśko-Koneczniak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 123-138, streszcz. ang., pol.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


12/31


Autorzy: Zemszał Piotr.

Tytuł oryginału: Metaforyka związana z pojęciami światła i ciemności w sowieckim ideologicznym subdyskursie o kulturze w latach 1953-1957 na materiale gazety "Prawda".

Czasopismo: Etnolingwistyka

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 29

Opis fizyczny: S. 209-224, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.17951/et

Punktacja MNiSW: 13.000


13/31


Autorzy: Zemszał Piotr.

Tytuł oryginału: Językowe nominacje dotyczące Stalina w regionalnej prasie KPRF a wizerunek wodza w okresie rozkwitu kultu jednostki.

Tytuł całości: Doświadczenie komunizmu, pamięć i język / pod red. Piotra Zemszała, Rigelsa Halili i Michała Głuszkowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 81-93, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


14/31


Autorzy: Zemszał Piotr.

Tytuł oryginału: Ojciec, wódz, nauczyciel : nominacje językowe dotyczące Stalina w sowieckim dyskursie ideologicznym w okresie powojennym.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 546 s., tab.; streszcz. ros., ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 523-541.

Punktacja MNiSW: 20.000


15/31


Autorzy: Zemszał Piotr, Halili Rigels, Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Doświadczenie komunizmu : pamięć i język / pod red. Piotra Zemszała, Rigelsa Halili i Michała Głuszkowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 329 s., il., wykr.

Punktacja MNiSW: 4.000


16/31


Autorzy: Zemszał Piotr.

Tytuł oryginału: Wybrane aktualizacje opozycji swój - obcy w sowieckim oficjalnym dyskursie o kulturze okresu odwilży.

Tytuł całości: W poszukiwaniu tożsamości językowej. T. 1 / red. nauk. Żanna Sładkiewicz i Katarzyna Wądołowska-Lesner.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego : 2016

Opis fizyczny: S. 140-151, streszcz. ang.

Uwagi: Tekst częściowo w j. ros.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


17/31


Autorzy: Zemszał Piotr.

Tytuł oryginału: Wybrane realizacje pojęcia walki w sowieckim subdyskursie o kulturze.

Tytuł całości: Rosja w dialogu kultur. T. 1 / pod red. Katarzyny Dembskiej i Michała Głuszkowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 581-594, streszcz. ang., ros.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


18/31


Autorzy: Zemszał Piotr.

Tytuł oryginału: Metafora wojenna w sowieckim subdyskursie o kulturze w okresie stalinizmu.

Czasopismo: Przegląd Rusycystyczny

Rocznik: 2015

Szczegóły: R. 37 z. 4

Opis fizyczny: S. 99-115, streszcz. ros., ang.

Punktacja MNiSW: 11.000


19/31


Autorzy: Zemszał Piotr.

Tytuł oryginału: O pojęciach religijnych w sowieckim totalitarnym dyskursie o kulturze w latach 1953-1957.

Czasopismo: Socjolingwistyka

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 29

Opis fizyczny: S. 227-244, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.17651/SOCJOLING

Punktacja MNiSW: 10.000


20/31


Autorzy: Zemszał Piotr.

Tytuł oryginału: Metaforičeskie opredeleniâ "prostranstva bor'by" v sovetskom ideologičeskom diskurse o kul'ture.

Tytuł całości: Političeskaâ kommunikaciâ, perspektyvy razvitiâ naučnogo napravleniâ : materialy Meždunarodnoj naučnoj konferencii, 26-28 avgusta 2014 goda / red. A. P. Čudinov.

Adres wydawniczy: Ekaterinburg, Ural'skij Gosudarstvennyj Pedagogičeskij Universitet : 2014

Opis fizyczny: S. 90-94, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


21/31


Autorzy: Zemszał Piotr.

Tytuł oryginału: Generalissimus Stalin : pragmatyka tytułu Generalissimus na materiałach gazety "Prawda".

Tytuł całości: Symbole władzy - władza symboli / pod red. Magdaleny Dyras, Barbary Suchoń-Chmiel, Tomasza Kwoki.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo "Scriptum" Tomasz Sekunda : 2014

Opis fizyczny: S. 287-294, streszcz. ros.


22/31


Autorzy: Zemszał Piotr.

Tytuł oryginału: Wartościowanie uniwersalne i ideologiczne : pojęcie i rola ideologemu na przykładzie wybranych nominacji dotyczących Stalina w sowieckim dyskursie ideologicznym.

Czasopismo: Etnolingwistyka

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 26

Opis fizyczny: S. 45-56, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.17951/et

Punktacja MNiSW: 7.000


23/31


Autorzy: Zemszał Piotr.

Tytuł oryginału: Neskol'ko zamečanij otnositel'no ponâtiâ ideologemy.

Tytuł równoległy: A few words on the term "ideologeme".

Czasopismo: Političeskaâ Lingvistika

Rocznik: 2014

Szczegóły: no. 2 (48)

Opis fizyczny: S. 138-142

Uwagi: Tekst ros. i ang.

Uwagi: Bibliogr.


24/31


Autorzy: Zemszał Piotr.

Tytuł oryginału: Rytualność i pragmatyzm sowieckiego dyskursu totalitarnego : o pragmatycznej zasadzie kompetencji nadawcy i nominacjach dotyczących Stalina.

Tytuł równoległy: Rituality and pragmatism of the Soviet totalitarian discourse : about the principle of sender's pragmatic competences and nominations concerning Stalin.

Czasopismo: Socjolingwistyka

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 26

Opis fizyczny: S. 141-152, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


25/31


Autorzy: Zemszał Piotr.

Tytuł oryginału: Tak zwana nowomowa a kod ograniczony w teorii kodów językowych B. Bernsteina.

Tytuł równoległy: So called newspeak and restricted code in B. Bernstein's theory of language code.

Tytuł całości: Krymsko-pol'skij sbornik naučnyh rabot = Krymsko-polskie zeszyty naukowe. T. 8 / otv. red. A.K. Gadomskij.

Adres wydawniczy: Simferopol, Universum : 2011

Opis fizyczny: S. 159-162, streszcz. ang., ros.

Uwagi: Bibliogr.


26/31


Autorzy: Zemszał Piotr.

Tytuł oryginału: Opozycyjna struktura stalinowskiego dyskursu totalitarnego : rzut oka z perspektywy pragmatycznej.

Tytuł równoległy: Dichotomic structure of totalitarian discourse of Stalinism : a pragmalinguistic approach.

Tytuł całości: Krymsko-pol'skij sbornik naučnyh rabot. T. 9: Dni Adama Mickeviča v Krymu = Krymsko-polskie zeszyty naukowe. T. 9: Dnia Adama Mickiewicza na Krymie / otv. red. A.K. Gadomskij.

Adres wydawniczy: Simferopol, Universum : 2011

Opis fizyczny: S. 215-218, streszcz. ang., ros.

Uwagi: Bibliogr.


27/31


Autorzy: Głuszkowski Michał, Zemszał Piotr.

Tytuł oryginału: Historia władzy w Związku Radzieckim 1945-1991 / Rudolf G. Pichoja ; tł.: Michał Głuszkowski, Piotr Zemszał.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN : 2011

Opis fizyczny: 748 s.

Seria: (Trudny Wiek XX)


28/31


Autorzy: Zemszał Piotr.

Tytuł oryginału: Semantyczno-pragmatyczna analiza nominacji fundowanych na komponencie vožd' w propagandzie wodzowskiej Stalina w latach 1945-1953.

Tytuł równoległy: The semantic and pragmatic analysis of nominations founded on the vožd' component in Stalin's leadership's propaganda in the years 1945-1953.

Czasopismo: Slavia Orientalis

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 60 nr 4

Opis fizyczny: S. 531-551, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


29/31


Autorzy: Zemszał Piotr.

Tytuł oryginału: Czy kłamstwo jest manipulacją? O pojęciu manipulacji i związanych z nim problemach.

Tytuł całości: Język z różnych stron widziany, materiały ogólnopolskiej doktorancko-studenckiej konferencji naukowej "Z zagadnień metodologii badań językoznawczych", Kraków, 10-11 marca 2008 r. / pod red. Mirosława Skarżyńskiego i Anny Czelakowskiej.

Adres wydawniczy: Kraków, Księgarnia Akademicka : 2009

Opis fizyczny: S. 151-156

Seria: (Biblioteka "LingVariów" ;t. 3)

Uwagi: Bibliogr.


30/31


Autorzy: Zemszał Piotr.

Tytuł oryginału: O nieperyfrastycznych nominacjach Stalina.

Czasopismo: Przegląd Rusycystyczny

Rocznik: 2009

Szczegóły: R. 31 z. 3

Opis fizyczny: S. 101-115, streszcz. ang., ros.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


31/31


Autorzy: Zemszał Piotr.

Tytuł oryginału: Ideologem w dyskursie ideologicznym.

Czasopismo: Acta Universitatis Wratislaviensis. Oblicza Komunikacji

Rocznik: 2008

Szczegóły: Nr 1

Opis fizyczny: S. 83-87

Uwagi: Tytuł tomu: Ideologie w słowach i obrazach / pod red. Ireny Kamińskiej-Szmaj, Tomasza Piekota, Marcina Poprawy.

Uwagi: Bibliogr.