Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Katarzyna Więckowska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Literatury, Kultury i Komparatystyki Anglojęzycznej, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: C.3.27, Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-3698
e-mail: klew@umk.pl
ORCID: 0000-0003-3408-3695

Terminy konsultacji:
Dyżury / office hours

Summer semester:
Monday, 10.30-11.30
room: C 3.27, Collegium Humanisticum

MS Teams: klew@o365.umk.pl

Zobacz profil w Bazie Wiedzy